Zasiłek wypłacany 31 grudnia przechodzi na kolejny rok

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 05-12-2013 r.

Choroba na przełomie lat to problem dla działu płac – trzeba bowiem ustalić, czy pracownikowi od 1 stycznia należy wypłacać zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie ze środków pracodawcy. To, jakie świadczenie przysługiwać będzie pracownikowi w nowym roku zależy, jakie świadczenie otrzymuje on na dzień 31 grudnia roku.

Z tytułu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy (nie dłużej niż przez 33 dni w roku kalendarzowym, a w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia – nie dłużej niż przez 14 dni), a następnie do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli absencja chorobowa pracownika wypada na przełomie lat to, jaki rodzaj świadczenia – wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek – będzie otrzymywał w nowym roku, zależy od tego, do jakiego świadczenia miał prawo 31 grudnia poprzedniego roku.

Jeżeli w ostatnim dniu roku kalendarzowego pracownik miał prawo do wynagrodzenia chorobowego, to od 1 stycznia nowego roku kalendarzowego nadal przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe – przez kolejny okres nie dłuższy niż 33 lub 14 dni (dla pracownika po 50. roku życia). W takim przypadku okres 33 (14) dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego liczony jest od 1 stycznia od nowa.

Jeżeli natomiast 31 grudnia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, to od 1 stycznia nowego roku nadal ma on prawo do zasiłku za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy. Gdyby jednak w niezdolności do pracy wystąpiła przerwa (choćby jednodniowa), pracodawca jest zobowiązany wypłacać po niej wynagrodzenie chorobowe – przez maksymalnie 33 lub 14 dni choroby.

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego w nowym roku kalendarzowym powinien być liczony nie od 1 stycznia, lecz od pierwszego dnia niezdolności do pracy, przypadającej po przerwie.

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Opinie czytelników

Polecane artykuły

Zobacz także

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Ochrona danych osobowych

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Polecamy

1531