Okres pobierania zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia pracownika od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. To ogólna zasada. Jednak przysługuje on również ojcu dziecka, gdy matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu.

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym łącznie z tytułu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni, w tym łączny okres pobierania zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorymi dziećmi w wieku powyżej 14 lat oraz innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 14 dni. Taki wymiar zasiłku w roku kalendarzowym przysługuje łącznie matce i ojcu dziecka, bez względu na liczbę dzieci i liczbę innych członków rodziny, nad którymi sprawowana była opieka. Zasiłek w tym wymiarze przysługuje także niezależnie od liczby innych członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu. Wówczas ubezpieczonemu ojcu dziecka lub członkowi najbliższej rodziny dziecka, którzy zaopiekowali się dzieckiem, przysługuje za okres pobytu matki dziecka w szpitalu zasiłek opiekuńczy przez dodatkowy okres z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowo urodzonym dzieckiem. Jest to wymiar do 8 tygodni, tj. do 56 dni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia. Ten wymiar zasiłku opiekuńczego nie jest związany z rokiem kalendarzowym i niezależny od podstawowego wymiaru zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym (60 dni w roku kalendarzowym).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 25 czerwca 1999 r. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 444),
 • komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dostępny na stronie internetowej ZUS-u)

Autor: Agnieszka Ślązak - specjaliści w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32884 )
Array ( [docId] => 32884 )

Array ( [docId] => 32884 )