Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy także dla byłego bezrobotnego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 20-11-2013 r.

Pracownik, który bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia był bezrobotny i zachorował w pierwszym miesiącu pracy, musi liczyć się z tym, że świadczenia z tytułu choroby otrzyma dopiero po upływie okresu wyczekiwania.

 

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Mają one zatem prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, nie mają natomiast prawa do zasiłku chorobowego.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, osoby odbywające służbę zastępczą) lub dobrowolnie (m.in. zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Prawo do zasiłku chorobowego powstaje po tzw. okresie wyczekiwania, tj. okresie nieprzerwanego pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym. W przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak pracownicy, okres ten wynosi 30 dni, a dla ubezpieczonych dobrowolnie – 90 dni.

 

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemupracownicy

Prawo do zasiłku chorobowego powstaje po tzw. okresie wyczekiwania, tj. okresie nieprzerwanego pozostawania w ubezpieczeniu chorobowym. W przypadku osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak pracownicy, okres ten wynosi 30 dni, a dla ubezpieczonych dobrowolnie – 90 dni.

 

Jeśli zatem pracodawca zatrudnia osobę, która bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy była bezrobotna i nie spełnia warunków do nabycia prawa do świadczeń chorobowych od 1. dnia niezdolności do pracy (np. posiada co najmniej 10-letni okres, w którym podlegała ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo lub niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy), to świadczenia z tytułu choroby przysługiwać jej będą po upływie 30-dniwego okresu wyczekiwania.

Podstawa prawna:

 • art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

 

stosunku pracyświadczenia z tytułu choroby przysługiwać jej będą po upływie 30-dniwego okresu wyczekiwania.
Podstawa prawna:
 • art. 66 ust. 1 pkt 24 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 4 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Marta Szostak


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Okres zasiłkowy

  pobierz

  Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

  pobierz

  Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 32954 )
  Array ( [docId] => 32954 )