Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w 2016 roku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 29-01-2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres:

  • urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Przed tą datą zasiłek macierzyński przysługiwał także przez okres:

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka (do 6 tygodni z tytułu urodzenia jednego dziecka albo do 8 tygodni z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka) albo
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie (do 6 tygodni z tytułu przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, do 8 tygodni z tytułu przyjęcia na wychowanie  więcej niż jednego dziecka albo do 3 tygodni w razie korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze minimalnym wynoszącym 9 tygodni).

Urlopy te przysługiwały bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, przed korzystaniem z urlopu rodzicielskiego. Udzielenie tych urlopów w pełnym wymiarze było warunkiem koniecznym skorzystania z urlopu  rodzicielskiego, który wynosił maksymalnie 26 tygodni.

Od 2 stycznia 2016 r. pracodawcy nie udzielają już dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz dodatkowych urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (po tzw. urlopie podstawowym) przysługuje pracownikowi urlop rodzicielski. Likwidacja urlopów dodatkowych nie oznacza jednak skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, gdyż wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu o dotychczasowy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Należy jednak pamiętać, że pracownica, która w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. w dniu 2 stycznia 2016 r. korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo ich części, zachowuje prawo do urlopu dodatkowego albo jego części i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu, w wymiarze wynikającym z przepisów dotychczasowych.

Anna Jaworska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38485 )
Array ( [docId] => 38485 )