Praca w okresie urlopu rodzicielskiego a zasiłek macierzyński

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Izabela Nowacka
Data: 07-01-2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. nie ma już dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielanego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Zamiast urlopu dodatkowego obowiązuje dłuższy urlop rodzicielski. Dodatkowo obowiązuje zasada, zgodnie z którą łączenie pracy z urlopem wydłuża wymiar tego urlopu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi obecnie 32 tygodnie (wcześniej 26 tygodni) przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodnie w przypadku gdy urodziło się więcej dzieci (np. bliźnięta).

Nowość - wydłużona część urlopu rodzicielskiego

Po zmianach nadal można łączyć opiekę nad dzieckiem w ramach urlopu rodzicielskiego, z wykonywaniem pracy u dotychczasowego pracodawcy, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu. Jednak nowością jest to, że w przypadku takiego łączenia, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części. Wydłużenie to następuje nie dłużej niż do:

  1. 64 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

  2. 68 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Proporcjonalne zmniejszanie zasiłku macierzyńskiego

Za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ustalonego przepisami Kodeksu pracy przysługuje zasiłek macierzyński. Wysokość tego zasiłku jest uzależniona od tego, jak pracownica chce realizować uprawnienia rodzicielskie. Jeśli po porodzie, nie później niż w ciągu 21 dni, złoży wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po macierzyńskim, w pełnym wymiarze, to za cały okres obu urlopów przysługuje zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jeśli jednak nie złożyła takiego wniosku, to za okres urlopu macierzyńskiego oraz pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek 100%, a za dalsze 26 tygodni urlopu rodzicielskiego – 60%.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego, z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu. Przykładowo, jeżeli pracownica jest normalnie zatrudniona na pełny etat, a w czasie urlopu rodzicielskiego chce pracować na ćwierć wymiaru, to zasiłek macierzyński ulegnie zmniejszeniu o 1/4, co wynika z ułożonej proporcji 1/4 : 1. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego nie zmienia się. Pozostaje na poziomie ustalonym dla zasiłku za okres podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Zapamiętaj!

Jeśli w czasie wydłużonej części urlopu rodzicielskiego pracownik nadal będzie pracował na część etatu, to również zasiłek macierzyński ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38314 )
Array ( [docId] => 38314 )