Po rozwiązaniu umowy terminowej zasiłek macierzyński wypłaca ZUS

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 10-10-2013 r.

Złożenie przez pracownicę wniosku o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski nie oznacza automatycznego przedłużenia terminowej umowy o pracę. Jeśli wnioskowany okres urlopu wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to może być on udzielony tylko do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Zasiłek macierzyński za okres po rozwiązaniu umowy – ustaniu ubezpieczenia chorobowego – do końca wnioskowanego okresu urlopu wypłaca terenowa jednostka organizacyjna ZUS (inspektorat lub oddział).

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego pracodawca powinien przekazać do ZUS:

  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,
  • kopię wniosków złożonych przez pracownicę o udzielenie odpowiednich urlopów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, a także
  • informację o wysokości procentowej wypłacanego przez płatnika składek zasiłku macierzyńskiego, jeżeli nie została ona zawarta w zaświadczeniu płatnika składek na druku ZUS Z-3.

 

Podstawa prawna:
  • art. 1791, art. 1821, art. 1821a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 29 ust. 5, art. 61 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 2 lit. d ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).


Renata Tonder
, specjalista z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32938 )
Array ( [docId] => 32938 )