Po upływie okresu wypowiedzenia nie zawsze przysługuje zasiłek chorobowy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 19-07-2013 r.

Pracownik nie zawsze otrzyma zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy, mimo że nieprzerwana niezdolność do pracy powstała w okresie wypowiedzenia.

Zasiłek ten nie przysługuje bowiem za okresy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeśli osoba niezdolna do pracy:
  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła taką działalność i stanowi ona tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, z uwagi na zbyt krótki okres jego trwania,
  • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych albo zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje ponadto w sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

Przykład: Z dniem 31 sierpnia 2013 r. uległa rozwiązaniu umowa o pracę z pracownikiem pobierającym jednocześnie rentę z tytułu niezdolności do pracy. Osoba ta stała się niezdolna do pracy 21 sierpnia i niezdolność ta trwała do 11 września. Ponieważ w bieżącym roku pracownik ten wykorzystał już okres 33 dni, za który przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, za okres trwania stosunku pracy (od 21 do 31 sierpnia) przysługiwał mu zasiłek chorobowy. Natomiast nie miał prawa do tego świadczenia za okres choroby przypadający po rozwiązaniu umowy o pracę (1–11 września), ponieważ ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Po ustaniu zatrudnienia byłemu pracownikowi niezdolnemu do pracy może być wypłacany wyłącznie zasiłek chorobowy. Pracodawcy zgłaszają też wątpliwości dotyczące tego, czy po upływie okresu wypowiedzenia ZUS przejmie wypłatę wynagrodzenia chorobowego przysługującego zwolnionemu pracownikowi. Jak już wyjaśniliśmy, wynagrodzenie chorobowe przysługuje wyłącznie pracownikowi, dlatego po ustaniu zatrudnienia osoba nieprzerwanie niezdolna do pracy może pobierać jedynie zasiłek chorobowy, którego płatnikiem jest ZUS.

Przykład: W dniu 30 sierpnia 2013 r. upłynął okres wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik urodzony w 1964 r. przedłożył zwolnienie lekarskie za okres od 25 sierpnia do 13 września. Była to jego pierwsza choroba w tym roku. Za okres od 25 do 30 sierpnia otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Natomiast za okres od 1 do 13 września powinien otrzymać z ZUS zasiłek chorobowy, mimo że w 2013 r. nie wykorzystał jeszcze 33 dni, za które pracownikom przysługuje wspomniane wynagrodzenie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32919 )
Array ( [docId] => 32919 )