Zmiana pracodawcy w trakcie niezdolności do pracy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-01-2014 r.

Może się zdarzyć, że pracownik zmienia pracodawcę w trakcie trwania niezdolności do pracy. W takim przypadku prawo do zasiłku chorobowego u nowego pracodawcy przysługuje, ponieważ niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego u innego pracodawcy.

Jeżeli pracownik zmienia pracodawcę w trakcie niezdolności do pracy, to prawo do zasiłku może przysługiwać także wówczas, gdy między okresami zatrudnienia wystąpiła przerwa, jeśli tylko nie trwała dłużej niż 30 dni.

 

Do nabycia prawa do zasiłku musi być bowiem spełniony zarówno warunek dotyczący powstania niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia, jak i ubezpieczony musi posiadać wymagany okres ubezpieczenia, czyli tzw. okres wyczekiwania. Ponadto, w niezdolności do pracy przypadającej na okres niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie może być przerwy.

Przykład: Umowa o pracę z pracownicą, która ma 53 lata, została rozwiązana z dniem 31 maja. Pracownica zawarła umowę o pracę z nowym pracodawcą i od 6 czerwca miała przystąpić do pracy. Jednak nie zrobiła tego, ponieważ od 30 maja do 20 czerwca była niezdolna do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy. Była to jej pierwsza niezdolność do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym.

Za okres niezdolności do pracy:

  • od 30 do 31 maja pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego,
  • od 1 do 5 czerwca przypadający po ustaniu zatrudnienia przysługuje jej zasiłek chorobowy, do którego prawo ustala ZUS.


Od 6 czerwca prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje z powodu podjęcia nowego zatrudnienia. Ponieważ niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia chorobowego, któremu ubezpieczona podlegała jako pracownik, i trwa nieprzerwanie nadal, ma ona prawo do:

  • wynagrodzenia za czas choroby za okres od 6 do 17 czerwca oraz
  • zasiłku chorobowego za okres od 18 do 20 czerwca w związku z objęciem ubezpieczeniem chorobowym z tytułu nowego zatrudnienia.

Okres zatrudnienia wliczany jest do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego, ze względu na to, że przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie była dłuższa niż 30 dni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33731 )
Array ( [docId] => 33731 )