Premia miesięczna w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 15-11-2013 r.

W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego nie należy uwzględniać premii miesięcznej, gdy pracownica otrzymuje ją także za okres pobierania tego zasiłku. Jeśli premia miesięczna, jest wypłacana zarówno za okres, w którym ubezpieczony przez cały miesiąc pracuje, jak i wtedy, gdy przez część albo przez cały miesiąc jest nieobecny, nie ma uzasadnienia do wliczania tego składnika do podstawy wymiaru zasiłków.

Premii miesięcznej nie należy wliczać do podstawy wymiaru zasiłków, gdy przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy zawierają wyraźne postanowienia o zachowywaniu prawa do tego składnika podczas pobierania zasiłków i gdy za okresy te jest on wypłacany.

Przykład:
Pracownica sprawowała opiekę nad chorym dzieckiem w październiku 2013 roku. W 2012 roku do 31 października przebywała na urlopie wychowawczym. Zatrudniona ma stały miesięczny przychód w kwocie 3.600 zł. Przysługuje jej także premia roczna, którą za 2012 rok otrzymała w kwocie 300 zł, oraz premie miesięczne. Premie miesięczne były jej wypłacane w wysokości 260 zł. Zgodnie z regulaminem wynagradzania premie roczne są uwzględniane w podstawie wymiaru, natomiast do premii miesięcznej zatrudniona zachowuje prawo za okresy pobierania zasiłków.

Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od listopada 2012 roku do września 2013 roku, do którego trzeba doliczyć 1/2 premii rocznej za 2012 rok. Premia miesięczna nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru. Do przysługującego pracownicy w październiku 2013 roku, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego jej za okres od listopada 2012 roku do września 2013 roku należy zatem doliczyć 1/2 premii rocznej za 2012 rok, to jest za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia w tym roku po powrocie z urlopu wychowawczego. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego wynosi 3.235,87 zł (3.106,44 zł + 129,43 zł).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32952 )
Array ( [docId] => 32952 )