Premia miesięczna zamieniona na kwartalną w podstawie zasiłku chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 15-11-2013 r.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku.

Podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłków ustala się na bazie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby. W razie braku postanowień o zachowywaniu prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku należy uznać, że składnik wynagrodzenia nie przysługuje za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru.

Jeżeli jednak, mimo braku odpowiednich postanowień w przepisach płacowych lub umowach o pracę, pracodawca udokumentuje, że składnik wynagrodzenia jest pracownikowi wypłacany za okres pobierania zasiłku, składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli natomiast premie kwartalne nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się składniki wypłacone za okres poprzedni.

Przykład:

Do końca czerwca 2013 roku obowiązywała u nas premia uznaniowa mająca charakter nagrody, która przysługiwała za okresy miesięczne. Od 1 lipca 2013 r. aneksem do regulaminu wynagradzania wprowadzono premię wypłacaną w okresach kwartalnych. Regulamin wynagradzania nie zawiera informacji mówiącej o pomniejszeniu premii za czas choroby.

Z uwagi, że w analizowanej sytuacji zamiast premii miesięcznej pracownicy będą otrzymywali cztery premie kwartalne (jeden składnik został zamieniony na inny), należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczenia premie miesięczne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32953 )
Array ( [docId] => 32953 )