Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-11-2012 r.

Jeśli niewypłacenie zasiłku macierzyńskiego w całości lub w części było następstwem błędu płatnika albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat. Jeżeli wypłata zasiłku macierzyńskiego we właściwej wysokości nie nastąpiła z winy osoby ubezpieczonej, roszczenie przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia, za który zasiłek przysługuje.

Tematykę tę prezentujemy na przykładzie.

Przykład:

Pracownica jest zatrudniona w jednostce budżetowej od stycznia 2009 r. Od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r. przebywała na urlopie macierzyńskim. Zasiłek macierzyński wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We wrześniu 2012 r. pracownica dostarczyła dokumenty potwierdzające 8-letni staż pracy. Nabyła ona prawo do dodatku stażowego w wysokości 11%. Pracodawca wypłacił wyrównanie dodatku stażowego 3 lata wstecz. Czy wobec tego ZUS wypłaci wyrównanie zasiłku macierzyńskiego? Przepisy ww. jednostki budżetowej określają, iż w czasie urlopu macierzyńskiego dodatek stażowy nie jest wypłacany przez pracodawcę, natomiast jest odrębnie wliczany do podstawy zasiłku macierzyńskiego wypłacanego przez ZUS.

To, czy firma słusznie wypłaca wyrównanie dodatku stażowego za okres 3 lat, zależy od obowiązujących zapisów w regulaminie. Jeśli z zapisów regulaminu wynika ogólne stwierdzenie, że dodatek stażowy przysługuje pracownikowi, który legitymuje się np. 5-letnim stażem pracy i wynosi on np. 5% wynagrodzenia zasadniczego, to należy wypłacić dodatek za okres 3 lat.

Jeśli natomiast z zapisu regulaminu wynikałoby, że dodatek stażowy przysługuje pracownikowi po udokumentowaniu przez niego odpowiedniego stażu pracy, to w przypadku wskazanym w pytaniu nie należałoby wypłacać wyrównania za okres 3 lat. Wina leży bowiem po stronie pracownicy, a nie pracodawcy, że dodatek wcześniej jej nie był wypłacany.

Jeśli chodzi o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, jest to kwestia bardzo złożona. Jeśli niewypłacenie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu płatnika składek albo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 3 lat. W przypadku opisanym w pytaniu brak wypłaty zasiłku macierzyńskiego we właściwej wysokości jest winą ubezpieczonej, a nie ZUS. Nie dostarczyła ona bowiem pracodawcy świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia, wobec czego obecna firma nie wypłacała dodatku stażowego.

Oczywiście w takiej sytuacji pracodawca może wystąpić z pytaniem do ZUS. Jest jednak mała szansa, by w takim przypadku ZUS dokonał wyrównania zasiłku macierzyńskiego, tym bardziej, że od czasu jego wypłaty minął już rok.

Podstawa prawna:

art. 67 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Krzysztof Kulesza - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32864 )
Array ( [docId] => 32864 )

Array ( [docId] => 32864 )