Co grozi za wypowiedzenie pracy kobiecie w ciąży

Data: 07-11-2012 r.

Przepisy prawa pracy dotyczące kobiet w ciąży są jednoznaczne. Pracodawcy nie opłaca się zwalniać pracownicy w ciąży. Sąd pracy zawsze bowiem przywróci ją do pracy. Oprócz tego pracodawca będzie musiał zapłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Pracownicom w ciąży wynagrodzenie to należy się w wysokości wyższej niż dla pozostałych zatrudnionych.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Wynagrodzenie to przysługuje nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc. Wyjątek od tej zasady stanowią m.in. pracownice w ciąży – wynagrodzenie przysługuje im za cały czas pozostawania bez pracy.

Przykład:

Pracownicy w ciąży, wynagradzanej według stawki w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie, wręczono wypowiedzenie. Umowa rozwiązała się z dniem 31 października 2011 r. Na mocy wyroku sądu, pod koniec marca 2012 r., pracownicę przywrócono do pracy. Wynagrodzenie za 5 miesięcy, począwszy od listopada 2011 r. do marca 2012 r. powinno wynieść 2 505,34 zł. Od 1 kwietnia 2012 r. pracownica wróciła do pracy. Po powrocie do pracy, tj. od kwietnia, jej wynagrodzenie powinno być rozliczane w ten sam sposób. Warunki pracy i płacy nie mogą być gorsze niż przed zwolnieniem.

Pracodawca w tej sytuacji ma trzy obowiązki wobec ZUS:

  • zgłasza pracownicę przywróconą do pracy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Musi to zrobić od 1 listopada 2011 r., czyli od dnia, od którego została wcześniej wyrejestrowana z ubezpieczeń. Pracodawca wykorzystuje do tego celu ZUS ZUA z kodem pracowniczym 01 10 XX;
  • składa deklaracje korygujące za okres od listopada 2011 r. do marca 2012 r., z uwzględnieniem tej pracownicy w raportach ZUS RCA. Wykazuje w nich zerowe podstawy wymiaru i kwoty składek;

 

  • przy założeniu, że pracodawca w kwietniu wypłacił pracownicy wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, czyli za okres od listopada 2011 r. do marca 2012 r., powinien je rozliczyć w dokumentach rozliczeniowych sporządzanych za kwiecień. Jest to bowiem miesiąc, w którym pracodawca wypłacił je wraz z wynagrodzeniem wypłaconym za kwiecień w związku z przystąpieniem do pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 47 Kodeksu pracy,
  • § 2 ust. 2 pkt 1rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106),
  • art. 21 ust. 3g pkt 1 ustawy o PIT

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32965 )
Array ( [docId] => 32965 )