Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo a ubezpieczenie chorobowe

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Samoistne rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo nie pozbawia zastępcy prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to jednak pracownika, który zachorował w okresie ubezpieczenia chorobowego.

Sprawdźmy taki przypadek: pracownica została zatrudniona na umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim. W dniu 3 września 2012 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z kodem B (9 tydzień ciąży). W dniu 8 października 2012 r. zastępowany pracownik wrócił do pracy i otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownica nadal przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy ma ona prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego? Jeżeli tak, to czy będzie miała również prawo do zasiłku macierzyńskiego?

W tym przypadku pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, a więc na czas określony. Oznacza to, że jej umowa uległa samoistnie rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki została zawarta (8 października 2012 r., czyli z dniem powrotu zastępowanego pracownika do pracy). Jeżeli pracownica zachorowała będąc jeszcze w stosunku pracy ( 3 września 2012 r.), mając ubezpieczenie chorobowe, to po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (po rozwiązaniu umowy o pracę na zastępstwo) ma ona prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przedłużenia umowy na czas określony do daty porodu nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeśli więc pracownik zastępowany powrócił do pracy, to umowa zastępcy z tym dniem ulega rozwiązaniu.

Pracownik, który zachorował w okresie ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia (ustaniu stosunku pracy). Płatnikiem świadczenia chorobowego jest ZUS. Zatem za okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy przypadające też po rozwiązaniu umowy na zastępstwo zapłaci ZUS. Natomiast po urodzeniu dziecka była pracownica nie będzie uprawniona do urlopu macierzyńskiego, jeżeli nie będzie pozostawała w stosunku pracy. Urlop macierzyński jest bowiem nierozerwalnie związany z trwaniem stosunku pracy.

Zasiłek macierzyński zaś przysługuje osobie ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko. Kobieta nie otrzyma więc zasiłku macierzyńskiego, jeżeli nie będzie pozostawała w ubezpieczeniu chorobowym w dniu porodu.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 177 § 3, 31 Kodeksu pracy

Autor: Izabela Nowacka - specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32893 )
Array ( [docId] => 32893 )

Array ( [docId] => 32893 )