Średnia z godzin ponadwymiarowych w podstawie wymiaru zasiłku nauczyciela

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 10-07-2014 r.

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc w którym powstała niezdolność do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres tego zasiłku.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia – takie jak np. premie, nagrody, i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku.

Przeciętne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela wypłacane jest w okresie przebywania na urlopie wypoczynkowym. Jest to wynagrodzenie, przysługujące w tym konkretnym czasie i nauczyciel nie zachowuje do niego prawa w okresie pobierania zasiłku chorobowego. Dlatego też należy je uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. 

Agata Pisarska, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35305 )
Array ( [docId] => 35305 )