Wyższy zasiłek chorobowy za pobyt w szpitalu

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 15-10-2013 r.

Pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy przysługuje wyższy zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego jest wypłacany pracownikowi w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru również za pobyt w szpitalu.Pracownikowi za pobyt w szpitalu przysługuje miesięczny zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru. Nie dotyczy to pracownika, który ukończył 50. rok życia w roku poprzedzającym niezdolność do pracy. Miesięczny zasiłek chorobowy pracownikowi po 50. roku życia za pobyt w szpitalu przypadający od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym powinien zostać wypłacony w wysokości 80% podstawy wymiaru, jeżeli zachowuje on prawo do wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 14 dni choroby trwającej w roku kalendarzowym. Zasiłek chorobowy jest wypłacany w wysokości 100% podstawy, jeżeli niezdolność do pracy lub zrównana z niezdolnością do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zasady te nie dotyczą zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego. Za okres niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Wyższy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje także za pobyt w szpitalu.

 


Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne potrącane pracownikowi, finansowane z jego środków. W tym przypadku stosuje się odpowiednio zasady określone w rozdziale 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy należy zatem ustalać na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż rok, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenia za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia.

Przykład: dnia 3 września 2013 r. pracownik uległ wypadkowi przy pracy. Z tego powodu stał się niezdolny do pracy od 3 września do 10 października 2013 r. Od 3 do 14 września 2013 r. przebywał w szpitalu. Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy od 3 września do 10 października 2013 r., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r. Za cały okres niezdolności do pracy, także za pobyt w szpitalu, należy wypłacić wyższy zasiłek chorobowy, w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32942 )
Array ( [docId] => 32942 )