Okresy bez zasiłku też są uwzględniane przy ustalaniu okresu zasiłkowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 19-09-2014 r.

Pewna grupa błędów popełnianych przez płatników świadczeń chorobowych ma związek z tym, że w okresie zasiłkowym uwzględniane są także niektóre okresy, za które mimo pobytu na zwolnieniu lekarskim ubezpieczony nie nabywa prawa do zasiłku. Płatnicy wychodzą z założenia, że skoro ubezpieczony nie otrzymał zasiłku, to dany okres nie powinien być brany pod uwagę przy liczeniu okresu zasiłkowego.

Z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz komentarza do niej zamieszczonego na stronie internetowej  ZUS wynika, że w okresie zasiłkowym uwzględnia się następujące okresy, za które nie przysługuje zasiłek chorobowy:

 
  • okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie odrębnych przepisów  zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • okresy, w których pracownik odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym albo którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu,
  • okresy niezdolności do pracy, których przyczyną jest umyślne przestępstwo lub wykroczenie popełnione przez ubezpieczonego, jeżeli fakt ten został potwierdzony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pierwsze 5 dni niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem alkoholu przez ubezpieczonego (kod C na druku zwolnienia lekarskiego),
  • okres niezdolności do pracy, w czasie której ubezpieczony wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem, o ile zostanie to potwierdzone w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przeprowadzonej przez ZUS albo podmiot uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych.
Przykład:

Pracownik przedstawił pracodawcy uprawnionemu do wypłaty świadczeń chorobowych zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 8 do 30 września. Lekarz wystawiający zwolnienie wpisał w nim kod C oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. W związku z tym pracownik otrzymał zasiłek chorobowy tylko za dni od 13 do 30 września (18 dni). W okresie zasiłkowym powinien natomiast być uwzględniony cały okres objęty zwolnieniem, tj. 23 dni.

Bogdan Majkowski, Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35736 )
Array ( [docId] => 35736 )