Zasiłek chorobowy po świadczeniu rehabilitacyjnym

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 20-09-2014 r.

Jeżeli pracownik po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego złoży zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA o niezdolności do pracy z powodu choroby, nie zawsze będzie można wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Zależy to od tego, jak długo trwała przerwa w niezdolności do pracy oraz czy zatrudniony zachorował na tę samą czy inną chorobę.

W przypadku gdy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik nabędzie prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, należy zwrócić uwagę na zasady ustalania okresu zasiłkowego w razie kolejnej choroby po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie jest bowiem przerwą w orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby.

Warto zapamiętać, że w przypadku gdy po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownik – bez dnia przerwy – złoży kolejne zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby, to w związku z tym, że nie wystąpi przerwa w niezdolności do pracy, zatrudniony nie nabędzie prawa do nowego okresu zasiłkowego. Jeśli świadczenie rehabilitacyjne było przez niego pobierane przez okres krótszy niż maksymalny, czyli krótszy niż 360 dni, może jednak wystąpić do ZUS z kolejnym wnioskiem o przyznanie tego świadczenia.

Przykład:

Pracownik Jerzy K. uległ wypadkowi przy pracy i w związku z tym przez 182 dni pobierał zasiłek chorobowy. Następnie, na okres 3 miesięcy (90 dni) przyznano mu świadczenie rehabilitacyjne. W pierwszym dniu po okresie jego pobierania zatrudniony trafił do szpitala z powodu powikłań po grypie. Z uwagi na to, że między okresami niezdolności do pracy z powodu choroby, czyli pobieraniem świadczenia rehabilitacyjnego a pobytem w szpitalu, nie ma przerwy, pracownik nie uzyskał prawa do nowego okresu zasiłkowego. W związku z tym, że z okresu 360 dni pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wykorzystał tylko 90 dni, mógł jednak ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres.

Jeżeli jednak pracownik po okresie zasiłkowym wykorzystał pełny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (360 dni) i choruje nieprzerwanie po okresie pobierania tego świadczenia, świadczenia z tytułu choroby już mu nie przysługują, to może jedynie ubiegać się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy W przypadku gdy po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego wystąpi przerwa w niezdolności do pracy, stosuje się zasady ogólne, w związku z czym jeżeli przyczyną niezdolności do pracy po przerwie jest:

  • inna choroba, to bez względu na liczbę dni przerwy pracownik nabywa prawo do nowego okresu zasiłkowego,

  • ta sama choroba, a przerwa nie przekracza 60 dni – pracownik nie nabędzie prawa do nowego okresu zasiłkowego (w przypadku gdy świadczenie rehabilitacyjne było pobierane przez niego przez okres krótszy niż 360 dni, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przyznanie tego świadczenia na kolejny okres; jeśli natomiast po okresie zasiłkowym wykorzystał pełny okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nie przysługują mu świadczenia z tytułu choroby i może ubiegać się jedynie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy).

Anna Michalska, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35744 )
Array ( [docId] => 35744 )