Wygaśnięcie umowy o pracę a zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Pracownik nie straci prawa do zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy o pracę, mimo że nie będzie już przebywał na urlopie ojcowskim na przykład z powodu wygaśnięcia umowy o pracę. Wynika to z faktu, że ustawa chorobowa nie uzależnia prawa do zasiłku macierzyńskiego od pobytu na urlopie ojcowskim.

Prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni przysługuje pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko, nie dłużej jednak niż do:

  • ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia lub
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie wspomnianego urlopu, o ile zostanie on złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Przykład:

Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony do 4 lipca. Pracodawca jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych. Osoba ta złożyła podanie o udzielenie jej urlopu ojcowskiego od 2 lipca. W tej sytuacji zasiłek macierzyński za 2 dni będzie wypłacał pracodawca, a za pozostałe dni ZUS.

Urlop ojcowski nie będzie trwał 2 tygodnie, a tylko 2 dni, ponieważ z dniem ustania stosunku pracy ustanie również prawo do urlopu ojcowskiego. Z przepisów Kodeksu pracy jasno bowiem wynika, że urlop ten przysługuje tylko pracownikom. Ponieważ pracodawca ten jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, za pierwsze 2 dni to on będzie płatnikiem zasiłku, a za pozostałe 12 dni zasiłek zostanie wypłacony byłemu już pracownikowi przez ZUS. W tym celu pracodawca będzie musiał przekazać do ZUS wymagane dokumenty wraz z wypełnionym przez siebie zaświadczeniem ZUS Z-3.

 

Podstawa prawna:

  • art. 1823 Kodeksu pracy,
  • art. 29 ust. 5a, art. 29a, 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32877 )
Array ( [docId] => 32877 )