Zawyżony zasiłek macierzyński pracownika

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 10-11-2012 r.

Może się zdarzyć, że pracodawca przez pomyłkę zawyży podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi. W takiej sytuacji doprowadza do bezpodstawnej wypłaty świadczenia. Oznacza ona, że płatnik ma zaległość wobec ZUS.

Ponieważ zasiłki są finansowane ze środków FUS, wypłacający je pracodawca wlicza je w ciężar składek, czyli potrąca z kwoty, którą powinien opłacić w danym miesiącu do ZUS. Jeżeli na przykład pracodawca za dany miesiąc powinien wpłacić 20 000 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i w tym miesiącu wypłacił 2000 zł zasiłków, do ZUS wpłaca 18 000 zł. Rozliczenie to wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składanej za miesiąc, w którym wypłacił zasiłki.

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS

Pracodawca, który wcześniej wykazał zawyżony zasiłek i tę kwotę potrącił z bieżących należności wpłacanych do ZUS, ma zaległość wobec ZUS. W związku z tym musi:

  • złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące, wykazując prawidłową kwotę zasiłku (tj. raport korygujący ZUS RSA oraz deklarację korygującą ZUS DRA za miesiąc wypłaty zasiłku),
  • opłacić powstałą zaległość z tytułu składek wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W takiej sytuacji pracownik uzyskał zawyżony zasiłek chorobowy lub zasiłek macierzyński. Bez jego zgody pracodawca może potrącić nadpłaconą kwotę tylko w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia, po zawyżonej wypłacie. W innym przypadku potrzebna jest pisemna zgoda pracownika na potrącenie. Jeżeli pracownik zwróci nienależnie otrzymaną kwotę, powinien to zrobić w kwocie brutto. Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokości zaliczek pracodawca odejmuje od dochodu kwotę dokonanego zwrotu, łącznie z pobraną zaliczką.

Korekta dokumentów rozliczeniowych

W sytuacji gdy pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby, a okazało się, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, pracodawca jest zobowiązany złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

  • art. 87 § 7 Kodeksu pracy,
  • art. 41 ustawy o PIT

Autor: Anna Miłkowska - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32868 )
Array ( [docId] => 32868 )