Wypadek pracownika przy prowadzeniu działalności gospodarczej

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 21-10-2015 r.

Jeśli pracownik uległ wypadkowi podczas wykonywania działalności gospodarczej od której opłaca tylko składkę zdrowotną, nie otrzyma zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego ani z racji prowadzenia firmy ani od swego pracodawcy.

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z umowy o pracę, a z działalności ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są natomiast obowiązkowe, gdy podstawa wymiaru składek z umowy o pracę, a w praktyce określone w umowie wynagrodzenie za pracę są niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tylko wówczas istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności. Gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest co najmniej równe minimalnej płacy, z działalności obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownik prowadzi własną działalność

 

Pracownik, który uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności gospodarczej i z tego powodu jest niezdolny do pracy, ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z tytułu zatrudnienia. Za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy (14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat) pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, które jest finansowane ze środków pracodawcy. Po upływie tego okresu przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego. Generalnie wynagrodzenie chorobowe przysługuje w wysokości 80%.

Świadczenia wypadkowe dla przedsiębiorcy

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje osobie, która z działalności podlega ubezpieczeniu wypadkowemu. Dokumentem potwierdzającym wypadek jest karta wypadku sporządzana przez ZUS.

Pracownik, dla którego działalność jest tytułem do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, mógłby przystąpić do tych ubezpieczeń i wówczas byłby objęty z działalności również ubezpieczeniem wypadkowym. W konsekwencji przysługiwałyby mu świadczenia z tytułu wypadku przy działalności.

Gdyby ubezpieczony nabył prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego z działalności, to pracodawca również byłby zobowiązany do wypłacania mu za okres niezdolności do pracy zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37923 )
Array ( [docId] => 37923 )