Zasiłek macierzyński nie przysługuje, gdy umowa o pracę na zastępstwo wygaśnie przed porodem

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 03-06-2013 r.

Pracownica zatrudniona na zastępstwo może wystąpić z wnioskiem o urlop macierzyński i zasiłek macierzyński przed przewidywaną datą porodu. Wówczas świadczenie to będzie jej przysługiwało do końca trwania umowy.

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo nie podlega ochronie w przypadku zajścia w ciążę.Powinna liczyć się z brakiem prawa do świadczeń macierzyńskich z tytułu urodzenia dziecka. Pracodawca nie musi bowiem przedłużać jej umowy do dnia porodu, jeśli okres zatrudnienia upłynie.

Jest to zatem odmienna zasada od tej, która dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony.Przypomnijmy, że w przypadku gdy pracownica, z którą zawarto umowę o pracę na czas określony, jest w ciąży i umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca jest zobowiązany przedłużyć tę umowę do dnia porodu. Przepis ten zapewnia pracownicy możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego, gdyż warunkiem nabycia prawa do tego zasiłku jest to, aby urodzenie dziecka nastąpiło w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Przykład:

Pracownica w ciąży wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę na zastępstwo. 15 maja 2013 r. umowa o pracę wygasła, a do pracy powrócił pracownik przez nią zastępowany. 17 maja, tj. po wygaśnięciu umowy na zastępstwo pracownica urodziła dziecko. Umowa o pracę na zastępstwo nie ulega przedłużeniu do dnia porodu, a zatem nie został spełniony warunek urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego. Pracownica w tym przypadku nie nabyła prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Trzeba jednak pamiętać, że o urlop macierzyński i o wypłatę zasiłku pracownica może wystąpić jeszcze przed porodem. Przepisy Kodeksu pracy przewidują bowiem możliwość powstrzymania się pracownicy od wykonywania pracy co najmniej na 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu, a pracodawca jest zobowiązany udzielić jej urlopu macierzyńskiego i wypłacić zasiłek macierzyński. Jest to przywilej pracownicy i nie ma ona obowiązku skorzystania z niego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o urlop macierzyński i zasiłek macierzyński przed przewidywaną datą porodu przez pracownicę zastępującą innego pracownika, świadczenie to będzie jej przysługiwało do końca trwania umowy.

Przykład 2:

Przewidywany termin porodu pracownicy na zastępstwo został ustalony na 31 maja 2013 r. Wystąpiła ona o zasiłek macierzyński za okres przed porodem, tj. od 15 maja. Umowa na zastępstwo wygasła z dniem 24 maja. Pracownica urodziła dziecko 7 czerwca. W tej sytuacji zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy za okres od 15 do 24 maja Po wygaśnięciu umowy o pracę na zastępstwo świadczenie nie przysługuje. Dziecko urodziło się po wygaśnięciu umowy o pracę, a zatem nie został spełniony warunek urodzenia dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego. W związku z tym pracownica nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32911 )
Array ( [docId] => 32911 )