Zasiłek macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Dokumentem poświadczającym fakt urodzenia dziecka i w kon¬sekwencji zobowiązującym go do udzielenia urlopu macierzyńskiego jest akt urodzenia. W przypadku, w którym dziecko urodziło się martwe sporządza się akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe. Taki dokument stanowi podstawę do przyznania pracownicy urlopu macierzyńskiego oraz zasiłku macierzyńskiego.

Obowiązek zgłoszenia przez lekarza lub położną urodzenia dziecka (żywego lub martwego), celem sporządzenia aktu uro­dzenia, istnieje w każdym przypadku zgonu, niezależnie od czasu trwania ciąży. Gdy pisemne zgłoszenie martwego urodzenia zawiera wszystkie dane, przede wszystkim jego płeć, kierownik USC ma obowiązek sporządzić akt urodzenia, z adnotacją o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży. Brak tych elementów bę­dzie natomiast powodować wydanie decyzji o odmowie sporządzenia aktu stanu cywilnego.

W konsekwencji w sytuacji, w której z me­dycznego punktu widzenia istnieje możliwość wypełnienia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, powstaje jednocześnie obowiązek dokona­nia takiego zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego i obowiązek wydania aktu urodzenia.

Pracownicy, która otrzyma taki dokument, będzie się zawsze należał urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni oraz zasiłek macierzyński. Jednocześnie w ocenie resortu pracy konieczna jest zmiana przepisów prawnych zmierzająca do ułatwienia kobietom, które poroniły, uzy­skania dokumentu uprawniającego do skorzystania z prawa do urlopu macierzyńskiego.

Podstawa prawna:

  • art. 180¹ Kodeksu pracy,
  • § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń­stwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 444),

  • art. 4, 38 ustawy z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil­nego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka (Dz.U. Nr 27, poz. 232)

Autor: Aneta Mościcka - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32891 )
Array ( [docId] => 32891 )

Array ( [docId] => 32891 )