Zasiłek wyrównawczy przysługuje wyłącznie pracownikom

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek poddania rehabilitacji zawodowej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy, lecz na wyodrębnionym stanowisku pracy dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem ustalonym według zasad przyjętych do obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego a miesięcznym wynagrodzeniem osiąganym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje z ubezpieczenia chorobowego, ale także z ubezpieczenia wypadkowego

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia lekarza orzecznika pracownik może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Zarzut wadliwości orzeczenia może także zgłosić (w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika) Prezes ZUS i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej.

Dokumenty do wypłaty zasiłku wyrównawczego

W celu wypłaty zasiłku wyrównawczego niezbędne są następujące dokumenty:

  • dokument zaświadczający potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej:
    • orzeczenie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy albo
    • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS;
  • protokół powypadkowy sporządzony przez pracodawcę – w przypadku wniosku o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r., poz. 444),
  • komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dostępny na stronie internetowej ZUS-u)

Autor: Andrzej Zygadło - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32888 )
Array ( [docId] => 32888 )