Zawyżone zasiłki pracownika oznaczają zaległość wobec ZUS pracodawcy

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 23-11-2012 r.

Pracodawca, który przez pomyłkę zawyżył podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, doprowadził do bezpodstawnej wypłaty świadczenia. Oznacza ona, że płatnik ma zaległość wobec ZUS.

Zdarza się, że pracodawca popełnia błąd i wypłaca pracownikowi wyższą kwotę zasiłku niż należna. Jeżeli tak się stanie na skutek nieprawidłowego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku poprzez jej zawyżenie, w konsekwencji dochodzi do bezpodstawnej wypłaty świadczenia.

Ponieważ zasiłki są finansowane ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacający je pracodawca wlicza je w ciężar składek. Czyli potrąca z kwoty, którą powinien opłacić w danym miesiącu do ZUS. Jeżeli na przykład pracodawca za dany miesiąc powinien wpłacić 20 000 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i w tym miesiącu wypłacił 2000 zł zasiłków, wtedy do ZUS wpłaca 18 000 zł. Rozliczenie to wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA składanej za miesiąc, w którym wypłacił zasiłki.

Pracodawca, który wcześniej wykazał zawyżony zasiłek i tę kwotę potrącił z bieżących należności wpłacanych do ZUS, ma zaległość wobec ZUS

W związku z tym musi:

  • złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące, wykazując prawidłową kwotę zasiłku (tj. raport korygujący ZUS RSA oraz deklarację korygującą ZUS DRA za miesiąc wypłaty zasiłku),
  • opłacić powstałą zaległość z tytułu składek wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W takiej sytuacji pracownik uzyskał zawyżony zasiłek. Bez jego zgody pracodawca może potrącić nadpłaconą kwotę tylko w najbliższym terminie płatności wynagrodzenia, po zawyżonej wypłacie. W innym przypadku potrzebna jest pisemna zgoda pracownika na potrącenie. Jeżeli pracownik zwróci nienależnie otrzymaną kwotę, powinien to zrobić w kwocie brutto.

 

Płatnik składek ZUS musi rozliczyć się również z zaliczki na podatek

Często podatnik dokonuje zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu. W takich sytuacjach, przy ustalaniu wysokości zaliczek, pracodawca odejmuje od dochodu kwotę dokonanego zwrotu, łącznie z pobraną zaliczką.

W niektórych przypadkach trzeba będzie złożyć korektę ZUS

Może się zdarzyć, że pracodawca wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby, a okazało się, że niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych.

Podstawa prawna:

  • art. 41 ustawy o PIT,
  • art. 87 § 7 Kodeksu pracy,
  • art. 41, 46 ust. 1 i 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.)

Autor: Katarzyna Mrożek - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32894 )
Array ( [docId] => 32894 )