ZUS ZLA w czasie urlopu wypoczynkowego nie zawsze uprawnia do zasiłku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Bogdan Godzisz
Data: 08-06-2014 r.

W okresie urlopu wypoczynkowego pracownik może nabyć prawo do wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego. Na takie świadczenia nie może liczyć korzystający z urlopu bezpłatnego, chyba że niezdolność do pracy trwa także po jego zakończeniu.

W czasie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega tzw. ubezpieczeniom pracowniczym, w tym chorobowemu, na ogólnych zasadach. Oznacza to, że gdy w trakcie wspomnianego urlopu pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nabędzie prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego, jeśli oczywiście spełni pozostałe warunki określone w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – przykład 1.

1. Prawo do zasiłku chorobowego

Przykład:

35-letni Adam W. od 2005 r. jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w „Agawie” sp. z o.o. W dniach od 5 do 30 maja 2014 r. pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego zachorował. Otrzymał zwolnienie lekarskie od 12 do 16 maja. Ponieważ w 2014 r. pan Adam wykorzystał już 33 dni choroby, w trakcie której przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, aktualnie ma on prawo do zasiłku chorobowego. Urlop wypoczynkowy na czas choroby został przerwany i będzie kontynuowany po okresie zwolnienia lekarskiego.

Wiele wątpliwości pracodawców budzi kwestia prawa pracownika do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny w okresie urlopu wypoczynkowego. Przypomnijmy, że świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z uwagi na konieczność osobistego sprawowania opieki nad:

  • zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
  • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat,
  • innym chorym członkiem rodziny (art. 32 ustawy chorobowej).

Należy podkreślić, że w czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownik nie świadczy pracy, a więc nie może być z niej zwolniony w celu sprawowania opieki, a tym samym nie nabywa prawa do zasiłku opiekuńczego (przykład 2).

2. Zasiłek opiekuńczy tylko za okres po urlopie

Przykład:

Pracownik Tomasz Z. przebywał od 5 do 22 maja 2014 r. na urlopie wypoczynkowym. Dnia 19 maja otrzymał zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym synem w wieku 10 lat. Zwolnienie to obejmuje okres od 19 do 29 maja. Pracodawca, pana Tomasza, który jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, powinien wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy tylko za dni zwolnienia przypadające po planowanym zakończeniu urlopu wypoczynkowego, tj. za okres od 23 do 29 maja.

Podsumowując, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje osobom będącym w trakcie pobytu na urlopie wypoczynkowym. Zasiłek ten będzie natomiast przysługiwał pracownikowi, jeśli zwolnienie lekarskie obejmie również dni przypadające bezpośrednio przed rozpoczęciem albo po zakończeniu urlopu wypoczynkowego, ale tylko za dni niezdolności do pracy przypadające przed urlopem lub po nim.

Bogdan Godzisz, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35041 )
Array ( [docId] => 35041 )