Do zmniejszenia dodatku funkcyjnego potrzebna jest odpowiednia forma

Data: 02-05-2013 r.

Pracodawca może obniżyć wysokość przyznanego dodatku funkcyjnego na drodze porozumienia stron, lub przez wypowiedzenie zmieniające warunki płacy. W sytuacji, gdy pracownik nie zgodzi się na nowe warunki dojdzie do rozwiązania umowy o pracę.

Dodatek funkcyjny jest – obok wynagrodzenia zasadniczego - składnikiem wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika. Przysługuje on osobom pełniącym funkcje na stanowiskach kierowniczych, związanych z zarządzaniem i kierowaniem określonym zespołem osób. Wskazany dodatek ma rekompensować zwiększony nakład pracy i większą odpowiedzialność, lecz jego wysokość może ulegać zmianie. Pracodawca, chcąc zmniejszyć przyznany dodatek – nawet, jeżeli zakres czynności pracownika nie zmienił się - może tego dokonać jedynie w drodze:

  • porozumienia stron, bądź
  • wypowiedzenia zmieniającego.

Sposób zmiany zależy od „postawy” pracownika

Aneks do umowy, w postaci porozumienia zmieniającego, można zawrzeć w każdym momencie istnienia stosunku pracy, pod warunkiem jednak, że obie strony umowy o pracę (pracodawca oraz pracownik) wyrażą zgodę na taką zmianę wysokości dodatku.

Jeżeli jednak pracownik nie zgodzi się na obniżenie wysokości jego dodatku funkcyjnego zmiana wysokości owego dodatku na niekorzyść pracownika, wymaga formy wypowiedzenia zmieniającego. Ustalenie innej (zmniejszonej) wysokości owego dodatku musi nastąpić przez zaproponowanie pracownikowi nowych warunków na piśmie. Pracownik może wyrazić zgodę na zmianę dotychczasowych warunków dotyczących dodatku funkcyjnego poprzez:

  • oświadczenie złożone pracodawcy lub
  • w sposób dorozumiany.

Jeżeli więc pracodawca nie chce ryzykować możliwości utraty pracownika, powinien najpierw postarać się zawrzeć z nim porozumienie zmieniające wysokość dodatku. Jeżeli pracownik się nie zgodzi, można wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające.

Podstawa prawna: art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Elżbieta Judasz


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32996 )
Array ( [docId] => 32996 )