Dokształcanie pracownika w 2012 r. – wynagrodzenie, składki ZUS i podatek

Data: 12-11-2012 r.

Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączono wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika. Nie dotyczy to wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Obliczenie kwoty do wypłaty pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy:

Rodzaj składnika

Stawki składek i podatku

Obliczenia

A

B

1.

Wypłata brutto

6.000,00 zł

2.

Opłata studiów, których inicjatorem jest pracodawca (świadczenie zwolnione z opodatkowania i z oskładkowania)

3.000,00 zł

3.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

6.000,00 zł

4.

Składki na ubezpieczenia społeczne (B3 x A4 + B3 x A5 + B3 x A6)

9,76%

585,60 zł

5.

1,50%

90,00 zł

6.

2,45%

147,00 zł

7.

Razem składki

822,60 zł

8.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (B3 – B7)

5.177,40 zł

9.

Składka zdrowotna do odprowadzenia (B8 × A9)

9,00%

465,97 zł

10.

Część składki zdrowotnej odliczana od podatku (B8 × A10)

7,75%

401,25 zł

11.

Koszty uzyskania przychodu (odliczane przy naliczaniu wynagrodzenia za pracę)

111,25 zł

12.

Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych (B1 – B7 – B11)

5.066,00 zł

13.

Kwota zmniejszająca podatek (odliczana przy naliczaniu wynagrodzenia za pracę)

46,33 zł

14.

Podatek naliczony (B12 × A14 – A13)

18%

865,55 zł

15.

Zaliczka na podatek do zapłaty (B14 – B10 po zaokrągleniu do pełnych złotych)

464,00 zł

16.

Kwota do wypłaty (B1 – B7 – B9 – B15) + opłata za studia

6.000,00 zł – 822,60 zł – 465,97 – 464,00 = 4.247,43 zł

+ 3.000 zł opłaty za studia


Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 22 ust. 1 ustawy o PIT,
  • § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • art. 1031–1035 Kodeksu pracy

Autor: Sławomir Liżewski - specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32975 )
Array ( [docId] => 32975 )