Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Data: 11-11-2012 r.

Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego wyłącznie wtedy, kiedy przekaże wynagrodzenie pracownikowi niepełnosprawnemu na jego konto bankowe. Tak wynika z nowych przepisów, które obowiązują od września 2012 r.

Wynagrodzenie minimalne z roku poprzedniego

Skrócono o 4 miesiące (czyli do końca sierpnia 2012 r.) obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego było najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r. Od września 2012 r. przywrócono więc przepisy dotyczące ustalania wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne na podstawie wynagrodzenia minimalnego z roku poprzedniego.

Grzywna za niezłożenie informacji lub deklaracji do PFRON

Wprowadzona została także odpowiedzialność za wykroczenie z tytułu naruszenia nowelizowanej ustawy (nowy rozdział 10a ustawy o rehabilitacji). Jak dotąd, nie było możliwości nakładania kar. A co za tym idzie – skutecznego egzekwowania od pracodawców wywiązywania się z obowiązku składania deklaracji i informacji związanych z ubieganiem się i wykorzystywaniem środków z PFRON. Kto natomiast udaremni lub będzie utrudniał przeprowadzenie kontroli albo zgłosi nieprawdziwe dane lub udzieli nieprawdziwych wyjaśnień lub też odmów ich udzielenia zostanie ukarany karą grzywny do 5.000 zł.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 986),
  • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)

Autor: Andrzej Wilczyński - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32974 )
Array ( [docId] => 32974 )

Array ( [docId] => 32974 )