Jak choroba wpływa na czas pracy

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 07-12-2015 r.

W przypadku nagłej nieobecności któregokolwiek z pracowników pracodawca - mając na uwadze konieczność zapewnienia normalnego toku pracy - na ogół będzie zmuszony od odpowiedniego skorygowania harmonogramów czasu pracy. Może to spowodować konieczność pracy w godzinach nadliczbowych przez innych pracowników. Zmiana harmonogramu nie ma jednak wpływu na rozliczenie czasu pracy nieobecnego pracownika.

 W przypadkach, gdy rozkłady czasu pracy przewidują różną liczbę dni pracy w różnych tygodniach, może się okazać, że w okresie choroby pracownik był obowiązany do przepracowania mniejszej liczby godzin niż iloczyn 8 godzin i dni od poniedziałku do piątku. W praktyce w takich sytuacjach często można się spotkać z roszczeniem po stronie pracownika, według którego za pracę w pozostałym okresie, która przekracza przeciętnie 40 godzin tygodniowo, powinny mu przysługiwać należności za pracę w godzinach nadliczbowych. Tymczasem obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy (art. 130 § 3 kp).

 

Jeżeli choroba pracownika przypadała na dzień wyznaczony jako wolny od pracy, nie ma to wpływu na rozliczenie jego czasu pracy, podobnie jak nie ma wpływu choroba obejmująca niedziele i święta.

Dzień wolny za 26 grudnia w listopadzie

Przykład:

Pracodawca, u którego obowiązuje podstawowy system czasu pracy (tj. po 8 godzin w dniach od poniedziałku do piątku) w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, wyznaczył dzień wolny za 26 grudnia 2015 r. (sobota) na 9 listopada 2015 roku (poniedziałek). Zatem u tego pracodawcy w listopadzie 2015 roku przypadało do przepracowania 152 godziny.

Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 9 do 14 listopada, a następnie wystąpił z roszczeniem o wyznaczenie innego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia, uznając, że choroba uniemożliwiła mu skorzystanie z dnia wolnego, wskazanego na 9 listopada.

Roszczenie pracownika jest nieuzasadnione, bowiem w okresie od 9 do 14 listopada, zgodnie z obowiązującym tego pracownika harmonogramem czasu pracy, pracownik miał do przepracowania 24 godziny i o tyle należy pomniejszyć obowiązujący go czas pracy w listopadzie.

W dniach od 1 do 8 oraz od 15 do 30 listopada pracownik przepracował 128 godzin. 128 godzin + 24 godziny zaplanowane na czas nieobecności = 152 godziny. Pracodawca nie jest obowiązany wyznaczyć temu pracownikowi innego dnia wolnego w związku z chorobą przypadającą na 9 listopada, podobnie jak nie udzieli dodatkowego wolnego w związku ze świętem objętym okresem choroby, a przypadającym 11 listopada.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38200 )
Array ( [docId] => 38200 )