Jak wyliczać wynagrodzenie za nadgodziny

Data: 24-06-2016 r.

Normalne wynagrodzenie pracownika, które jest potrzebne do tego, aby wyliczyć zapłatę za godziny nadliczbowe, liczymy w 3 etapach. Sprawa jest prosta, gdy pracownik otrzymuje tylko stałą pensję zasadniczą. Komplikuje się natomiast, gdy pracownikowi przysługują różnego rodzaju dodatki.

  1. Ustalamy właściwą podstawę obliczeń, na które składa się wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika  stale i systematycznie, a więc obejmujące zarówno wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki osobistego zaszeregowania, jak i dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym (np. premie regulaminowe, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy), jeżeli na podstawie obowiązujących w zakładzie pracy przepisów płacowych pracownik ma prawo do takich dodatkowych składników (wyrok SN z 3 czerwca 1986 r., sygn. akt I PRN 4/86, z 22 czerwca 2011 r., sygn. akt II PK 3/11 oraz z 15 lutego 2012 r., sygn. akt I PK 156/11).
  2. Dzielimy sumę wyżej wymienionych stałych składników wynagrodzenia przysługujących w miesiącu, w którym wystąpiła praca ponadnormatywna, przez liczbę godzin nominalnie do przepracowania w danym miesiącu w podstawowym systemie czasu pracy (potwierdza to stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 października 2014 r. w sprawie dzielnika do obliczania stawki godzinowej wynagrodzenia przy innej niż normatywna liczbie godzin rozkładowych, w którym to stanowisku stwierdzono, przez sformułowanie „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu” należy rozumieć liczbę godzin ustaloną w sposób przewidziany w art. 130 kp, do wypracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu).
  3. Mnożymy uzyskaną stawkę przez liczbę nadgodzin.

Przypomnijmy, że naliczone wynagrodzenie brutto pracownika pełnoetatowego nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Obecnie wynosi ono 1.850 zł miesięcznie, z tym że w 1. roku pracy wynagrodzenie gwarantowane może stanowić 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1.480 zł. Przy czym na płacę minimalną składać się może nie tylko pensja zasadnicza, ale również inne składniki świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Oznacza to, że możliwe jest, aby płaca zasadnicza pracownika pracującego w pełnym wymiarze godzin wynosiła np. 1.600 zł brutto, gdyż w każdym miesiącu otrzymuje on jeszcze premię regulaminową i dodatki, które po zsumowaniu  z wynagrodzeniem zasadniczym dadzą kwotę przewyższającą wartość 1.850 zł.

Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39149 )
Array ( [docId] => 39149 )