Koszty dojazdu do pracy a możliwość sfinansowania ich z ZFŚS

Autor: Anna Martuszewicz
Data: 02-06-2014 r.

Koszty dojazdów do pracy obciążają pracowników. Takich świadczeń nie można sfinansować ze środków funduszu socjalnego. Pracodawca dokonując wypłat z funduszu na inne cele niż działalność socjalna, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie, zagrożone karą grzywny.

Przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrywania kosztów dojazdów pracowników do pracy. Oznacza to, że koszty te - co do zasady - obciążają samych pracowników. Pracodawca może jednak przyznać pracownikom takie świadczenia dobrowolnie. Może to być wówczas zarówno zwrot kosztów dojazdu komunikacją, jak i prywatnym samochodem pracownika.

Środki ZFŚS wyłącznie na pomoc socjalną

 

Środki funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność socjalną, a w jej definicji nie mieści się finansowanie jakichkolwiek świadczeń związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników.

Przeznaczając środki funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, a następnie przyznając świadczenia z tego funduszu należy pamiętać o tym, że, co do zasady, fundusz finansuje pomoc socjalną, a zatem nie jest on funduszem okolicznościowym czy uzupełniającym środki, jakimi dysponuje pracodawca. Wyklucza to finansowanie ze środków socjalnych jakichkolwiek świadczeń wynikających ze stosunku pracy zarówno tych, które wypłacane bądź realizowane są na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących czy zakładowych, jak i wypłacanych wyłącznie na podstawie decyzji pracodawcy.

Za nieprawidłowe wydatkowanie środków grozi grzywna

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi formę wsparcia dla osób znajdujących się stale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Zgodnie z ustawą, działalnością socjalna są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zatem w definicji tej nie będzie mieściła się redukcja wydatków ponoszonych przez pracodawcę na zwrot kosztów dojazdu.

Pracodawca dokonując wypłat z funduszu na inne niż wskazane wyżej cele naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Jeżeli działają u niego związki zawodowe, mogą one wystąpić przeciwko niemu bezpośrednio do sądu pracy z powództwem o zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy.

Anna Martuszewicz

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35004 )
Array ( [docId] => 35004 )