Obliczanie ekwiwalentu  urlopowego - wynagrodzenie czasami trzeba uzupełnić

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 06-05-2014 r.

W przeciwieństwie do wynagrodzenia urlopowego w przypadku ekwiwalentu za urlop uzupełnia się wynagrodzenia zmienne, jeśli w przyjmowanym do obliczeń okresie (3 albo 12 miesięcy) pracownik nie otrzymał ich w pełnej wysokości, ale jego absencje nie obejmowały pełnego miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie faktycznie wypłacone pracownikowi w danym okresie (3 lub 12 miesięcy) dzieli się przez liczbę dni pracy, za które ono przysługiwało, a następnie otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Przykład:

W maju 2014 r. pracodawca wypłacał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który zatrudniony był na pełnym etacie w podstawowym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku). Osoba ta wynagradzana była akordowo, przy czym w lutym przebywała na zwolnieniu lekarskim (w dniach od 3 do 7), a w marcu na urlopie bezpłatnym (w dniach od 10 do 21). W lutym pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 3.456,78 zł, w marcu wyniosło ono 2.321,12 zł, a w kwietniu 4.765,43 zł.

Z uwagi na to, że pracownik nie przepracował części dni roboczych w lutym oraz w marcu pracodawca musiał uzupełnić jego wynagrodzenie. W tym celu:

  • ustalił łączną kwotę wynagrodzenia wypłaconego w okresie branym pod uwagę przy obliczeniach: 3.456,78 zł + 2.321,12 zł + 4.765,43 zł = 10.543,33 zł,
  • ustalił liczbę dni faktycznie przepracowanych w analizowanym okresie: 15 (dni w lutym) + 11 (dni w marcu) + 21 (dni w kwietniu) = 47 dni,
  • podzielił kwotę wypłaconego wynagrodzenia przez liczbę przepracowanych dni: 10.543,33 zł : 47 dni = 224,33 zł,
  • ustalił liczbę dni, jakie pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy: 20 (dni roboczych w lutym) + 21 (dni roboczych w marcu) + 21 (dni roboczych w kwietniu) = 62 dni,
  • przemnożył uzyskaną stawkę dzienną wynagrodzenia przez liczbę dni, które powinny być przepracowane: 224,33 zł × 62 dni = 13.908,46 zł.

Następnie pracodawca wyciągnął średnią z trzech miesięcy, która wyniosła 4.636,15 zł (13.908,46 zł : 3) i ta właśnie kwota stanowiła podstawę do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34807 )
Array ( [docId] => 34807 )