Można ukarać specjalistę ds. płac i kadr za brak przelewów z wynagrodzeniami

Data: 18-06-2013 r.

Specjalista do spraw kadr i płac (kadrowiec) to wykwalifikowana osoba, która prowadzi sprawy pracownicze w zakładzie pracy, rozlicza wynagrodzenia, prowadzi dokumentację pracowniczą itp. W mniejszych firmach kadrowiec i pracownik odpowiedzialny za rozliczanie wynagrodzeń to zazwyczaj jedna i ta sama osoba.

Status kadrowca w zakładzie pracy można ukształtować na dwa sposoby:

 1. kadrowiec może dokonywać wszystkich lub określonych czynności z zakresu prawa pracy, przy czym podejmowanie decyzji w tych sprawach jest zastrzeżone dla pracodawcy bądź dla organu (osoby) zarządzającego jednostką organizacyjną albo innej wyznaczonej do tego osoby;
 2. kadrowiec może dokonywać za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i jednocześnie być uprawniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

  W przypadku gdy kadrowiec wykonuje czynności w sprawach z obszaru prawa pracy, ale podejmowanie decyzji należy do innego organu (bądź innej osoby), zakres jego obowiązków powinien być określony w umowie o pracę i regulaminie pracy. Natomiast w sytuacji gdy kadrowiec ma dokonywać w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i podejmować decyzje w tym obszarze, to uprawnienia takie powinny wynikać z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej (zazwyczaj umowy zlecenia) lub udzielonego kadrowcowi pełnomocnictwa. Z dokumentów tych musi wyraźnie wynikać, że kadrowa jest osobą wyznaczoną do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 3[1] kp.

Sposób ukształtowania statusu kadrowca decyduje o tym, jaki będzie zakres jego odpowiedzialności.

Przykład:

Pracodawca zawarł umowę z kadrowcem, z której wynika, że do jego obowiązków należy prowadzenie spraw pracowniczych, w szczególności: sporządzanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych pracowników, ustalanie prawa do uprawnień i świadczeń pracowniczych, a także prowadzenie list płac pracowników. Z obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy wynika natomiast, że we wszystkich sprawach pracowniczych pracownicy powinni zwracać się z wnioskami do kadrowej. W rzeczywistości pracownik ten przygotowuje dodatkowo projekty pism, które następnie przedkłada pracodawcy do akceptacji. Z okoliczności tych wynika, że kadrowiec jest pracownikiem, do którego należy wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy, ale nie jest osobą dokonującą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, ponieważ pracodawca zachował sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji osobiście. W takiej sytuacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości przez inspekcję pracy to pracodawca poniesie odpowiedzialność za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33015 )
Array ( [docId] => 33015 )

Array ( [docId] => 33015 )