Praca w tej samej dobie w ruchomym czasie pracy nie spowoduje nadgodzin

Data: 05-08-2013 r.

Szykują się ważne zmiany w Kodeksie pracy dotyczące czasu pracy. Jedną z nich jest wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Pod pewnymi względami będzie on korzystny dla pracownika, ale także dla pracodawcy.

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy przewiduje 2 możliwości jego zastosowania:

  • różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy (art. 140[1] § 1 kp)
  • przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 140[1] § 2 kp).
Zgodnie z art. 129 § 3 pkt 1 kp przez dobę pracowniczą należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Jeżeli zatem pracownik w kolejnym dniu pracy rozpocznie wcześniej pracę niż poprzedniego dnia, to pracę tę wykonuje jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej. Oznacza to, że pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 kp).

Przykład: Pracownik jest zatrudniony na cały etat i wykonuje pracę w godzinach od 10:00 do 18:00. Tak też pracował w poniedziałek. We wtorek rozpoczął pracę o 08:00 i zakończył ją o 16:00. Oznacza to, że pracownik rozpoczął pracę jeszcze w poprzedniej dobie, która rozpoczęła się o 10:00 w poniedziałek i w dobie tej przepracował nie 8, ale w sumie 10 godzin. Praca w godzinach 08:00-10:00 wykonywana we wtorek była więc pracą nadliczbową, za którą należy mu się rekompensata w postaci czasu wolnego bądź wynagrodzenia. Rekompensując pracę w godzinach nadliczbowych wynagrodzeniem pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia.

Wprowadzenie ruchomego czasy pracy ma jednak ułatwić pracodawcom rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych. Ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie będzie bowiem stanowić pracy w godzinach nadliczbowych (art. 140[1] § 4 kp).

Przykład: Pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go system i rozkładem czasu pracy o 8:00. Jego doba pracownicza trwa zatem do 8:00 następnego dnia. Gdyby pracodawca zaplanował pracę następnego dnia od 6:00, to pracownik 2 godziny pracy wykonywałby jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej, rozpoczętej o 8:00 poprzedniego dnia. Według nowych przepisów, jeżeli pracodawca w drodze porozumienia wprowadzi tzw. ruchomy czas pracy, praca następnego dnia od 6:00 nie będzie stanowiła pracy w godzinach nadliczbowych, podczas gdy w obecnym stanie prawnym powstaną 2 godziny nadliczbowe w dobie poprzedniej trwającej od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33021 )
Array ( [docId] => 33021 )