Refundacja przygotowania zawodowego dorosłych

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 23-04-2014 r.

Starosta inicjuje tworzenie miejsc przygotowania zawodowego dorosłych m.in. poprzez informowanie o zasadach organizacji oraz popularyzacji tej formy aktywizacji zawodowej. Pracodawcy realizującemu przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje refundacja wydatków na uczestnika takiego przygotowania. Refundacji z Funduszu Pracy dokonuje starosta na wniosek złożony przez pracodawcę.

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych powinien złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek w sprawie gotowości utworzenia takich miejsc. We wniosku pracodawca podaje informacje określone w § 6 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Realizacja przygotowania zawodowego dorosłych odbywa się na podstawie umowy zawieranej między starostą i pracodawcą, która powinna zawierać dane określone w § 9 ust. 2 tego rozporządzenia, tj. m.in.:

 
 • formę przygotowania zawodowego dorosłych oraz nazwę zawodu, którego przygotowanie zawodowe dotyczy,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych,
 • imię, nazwisko, stanowisko i kwalifikacje opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych,
 • wykaz wydatków, które może ponieść pracodawca w związku z realizacją tego przygotowania wraz ze sposobem ich dokumentowania oraz wysokość i terminy wypłaty wspomnianej wyżej refundacji,
 • wysokość jednorazowej premii i termin płatności,
 • zobowiązanie stron umowy do należytej realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych

Uczestnictwo pracodawcy w realizacji przygotowania zawodowego dorosłych wiąże się z możliwością uzyskania dwóch rodzajów świadczeń określonych w art. 53i i 53j ustawy o promocji zatrudnienia:

 • refundacja określonych w umowie wydatków poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych (w szczególności na: materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych),
 • jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeśli skierowany przez starostę uczestnik ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin.

Świadczenia te przyznaje się na wniosek pracodawcy, który trzeba złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2014 r. Zastąpiło obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie ministra pracy polityki społecznej z 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. nr 61, poz. 502 ze zm.). Regulowało ono wspomniane wyżej kwestie w podobnym zakresie.

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34720 )
Array ( [docId] => 34720 )

Array ( [docId] => 34720 )