Rekompensata za święto przypadające w sobotę

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 23-04-2014 r.

W zakładach pracy, gdzie praca odbywa się w wymiarze 8 godzin przez 5 dni tygodniu, za święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, należy udzielić innego dnia wolnego. W przypadku zakładów pracy, w których praca odbywa się  w dniach od poniedziałku do piątku, dnia wolnego należy udzielić za święto przypadające w sobotę.

Sposób rekompensowania pracy w dniu wolnym określa art. 1513 kp. Przepis ten przewiduje tylko jeden sposób rekompensaty – udzielenie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Nie ma zatem znaczenia przez ile godzin pracownik wykonywał w takim dniu pracę (o ile nie została przekroczona norma dobowa), przysługuje mu w zamian cały inny dzień wolny. Jeżeli z jakichś powodów nie będzie możliwe udzielenie dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, z ostatnim dniem tego okresu praca w dniu wolnym przekształci się w pracę w godzinach nadliczbowych.

 

W firmieobowiązuje 4-miesięczny okres rozliczeniowy, a praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku  po 8 godzin i sobota stanowi dzień wolny. W maju 2014 r. święto 3 maja przypada w sobotę. Aby nie trzeba było zamykać w jednym dniu całej firmy ustalono trzy różne dni wolne:

  • piątek 2 maja 2014 r.,
  • piątek 20 czerwca 2014 r.
  • czwartek 14 sierpnia 2014 r.

Pracownicy rozliczani godzinowo powinni otrzymać wynagrodzenie zgodnie z liczbą przepracowanych godzin. Natomiast pracownicy wynagradzani stałą stawką miesięczną, otrzymają normalne wynagrodzenie za poszczególne miesiące, bez względu na to, w jakim dniu wyznaczono dla nich dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 3 maja 2014 r. Jednakże wskazanie różnych dni będzie miało znaczenie przy rozliczaniu należności np. za pracę w godzinach nadliczbowych, gdzie normalne wynagrodzenie pracownika dzieli się przez liczbę godzin przypadającą do przepracowania w danym miesiącu. Przykładowo:

Pracownik, któremu wyznaczono dzień wolny na 20 czerwca 2014 r., ma do przepracowania:

  • w maju - 168 godzin
  • w czerwcu – 152 godziny
  • w sierpniu – 160 godzin

zaś pracownik, który wykorzysta dzień wolny dopiero w sierpniu ma do przepracowania:

  • w maju - 168 godzin
  • w czerwcu – 160 godzin
  • w sierpniu – 152 godziny

Pracownikowi, który w dniu wyznaczonym jako wolny, z tytułu święta przypadającego w sobotę, był niezdolny do pracy nie przysługuje inny dzień wolny. Chorobę w tym dniu należy traktować na równi z chorobą przypadającą w niedzielę, czy dzień ustawowo wolny od pracy lub w dniu wolnym, wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy. Warto tu wspomnieć, iż w ten sam sposób należy traktować chorobę pracownika przypadającą w dniu wolnym, udzielonym w zamian za pracę w sobotę. Nie ma bowiem przesłanki ku temu, aby choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy, miała skutkować obowiązkiem wyznaczenia jeszcze innego dnia (art. 130 § 3 kp).

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34721 )
Array ( [docId] => 34721 )