Samozatrudnienie i umowa o pracę u jednego pracodawcy

Data: 15-05-2015 r.

Pracownik może być zatrudniony na umowę o pracę i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) dla tego samego pracodawcy. Jednak, aby takie działanie było zgodne z przepisami muszą być spełnione pewne warunki. Czy zatem osoba, która jest zatrudniona na umowę o pracę na cały etat jako blacharz może również świadczyć usługi blacharskie jako samozatrudniony dla swojego obecnego pracodawcy? Czy może mu wystawiać faktury?

Umowa o prace i samozatrudnienie u tego samego pracodawcy

Pracownik może być zatrudniony na umowę o prace i świadczyć usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą (samozatrudnienie) dla tego samego pracodawcy.

Jednak, aby było to możliwe i zgodne z przepisami muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki:

  1. zakresy świadczonych usług są różne rodzajowo od prac wykonywanych na podstawie umowy o pracę

  2. umowa dotycząca samozatrudnienia nie posiada cech stosunku pracy, o jakich mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Jak z powyższego można wywnioskować wykonywanie tych samych rodzajowo prac raz w oparciu o umowę o pracę, a następnie ich kontynuacja po godzinach pracy w ramach np. umowy o współpracy między podmiotami gospodarczymi, może być traktowana jako próba ominięcia przepisów prawa pracy. Mam tu na myśli przepisy dotyczące czasu pracy, w sytuacji kiedy powstaje konieczność pracy w godzinach nadliczbowych oraz skracania, czasu przeznaczonego na wypoczynek dobowy i tygodniowy. Dlatego praca po godzinach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez pracownika ale tego samego rodzaju (usługi blacharskie) będzie traktowana jako praca wykonywana na umowę o prace.

Przytoczyć tutaj można wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 17 sierpnia 2006 r. (III APa 24/06, OSA 2007/7/12), w którym to stwierdził, że „świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach ustalonych tymi przepisami”.

Pomimo tego, że wyrok ten odnosi się do umów cywilnoprawnych ma zastosowanie również do samozatrudnienia. Bo pracownik podejmując samozatrudnienie u tego samego pracodawcy zawiera umowę o współpracę, która jest umową regulowaną przez przepisy Kodeks cywilny.

Anna Kostecka, prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37162 )
Array ( [docId] => 37162 )