Dopłata do biletu nie musi być przychodem dla pracownika

Data: 17-04-2015 r.

Świadczeń związanych z organizacją dojazdów do pracy nie przewiduje się wprost w umowie o pracę. Nie wynikają one z istoty stosunku pracy. Nie mają tak bezpośredniego związku z wykonywaną pracą, jak np. świadczenia bhp, chociaż służą podniesieniu jakości pracy i jej wydajności. W konsekwencji leżą też w interesie pracodawcy.

Aby uznać świadczenie za przychód po stronie pracownika, musi spełniać określone warunki:

 
  • przychód musi stanowić realne przysporzenie,

  • pracownik musi wyrazić zgodę na otrzymanie świadczenia (przychodem jest świadczenie w interesie pracownika, a nie pracodawcy),

  • przysporzenie musi mieć konkretny wymiar finansowy (można przypisać je konkretnej osobie).

Ciekawy przypadek dotyczący dojazdów do pracy rozpatrywał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja indywidualna z 10 lutego 2015 r., IBPBII/1/415-938/14/ASz). Grupa pracowników zwróciła się do pracodawcy z prośbą o zorganizowanie przejazdów, aby usprawnić dojazd do pracy. Trudności w dotarciu do pracy wynikały z braku dogodnych połączeń komunikacyjnych, a także wolnych miejsc u innych przewoźników. Zorganizowane przejazdy samochodami prywatnymi we własnym zakresie również były utrudnione z uwagi na harmonogram pracy.

W wyniku rozmów i konsultacji z przewoźnikami pracodawca ustalił, na podstawie cen rynkowych i w porozumieniu z pracownikami wartość biletu miesięcznego na poszczególnych trasach. Pracownicy zobowiązali się do pełnej odpłatności za bilet miesięczny, a na podstawie pisemnego oświadczenia zwrócili się z prośbą o potrącanie wartości biletu miesięcznego z ich wynagrodzenia.

Z tak potrąconych kwot pracodawca ma regulować wystawioną przez przewoźnika fakturę za usługę przewozu. W przypadku gdy suma potrąconych kwot jest niższa od kwoty z faktury (np. w związku ze zmianą ilości dojeżdżających osób), pracodawca zobowiązuje się uregulować brakującą kwotę z własnych środków. Jeśli kwota potrąconych biletów będzie wyższa od kwoty z faktury, pracodawca utworzy rezerwę na poczet przyszłych wydatków z tego tytułu.

Pytanie dotyczyło kwoty wspomnianej dopłaty: czy jest ona przychodem dla dojeżdżających pracowników. Zdaniem organu podatkowego przychód nie powstanie. Przede wszystkim, pracownicy ponoszą koszty biletów miesięcznych w pełnej wysokości po cenie rynkowej, którą oferują również inni przewoźnicy. Pracodawca nie dopłaca do każdego biletu, ponieważ dopłata wystąpi tylko w razie niezebrania kwoty wynikającej z faktury przewoźnika. Dlatego nie można mówić o przychodzie z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Nie ma tu przysporzenia majątkowego, czyli korzyści finansowej, ponieważ pracownicy ponoszą koszt biletów bez żadnych ulg i zniżek. Gdyby korzystali z usług innych przewoźników, niż kontrahent pracodawcy, wówczas ponosiliby koszty dojazdu w takiej samej wysokości. W związku z tym wspomniana wyżej dopłata do faktury ze środków pracodawcy nie jest przychodem dla pracowników.

Sławomir Liżewski, prawnik, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36972 )
Array ( [docId] => 36972 )

Array ( [docId] => 36972 )