Urlop macierzyński nie pozbawia prawa do korzystania z dopłat z ZFŚS

Data: 27-03-2013 r.

Popularne „wczasy pod gruszą” to dopłata pracodawcy z ZFŚŚ do kosztów wypoczynku organizowanego indywidualnie przez pracownika. Świadczenie to ma charakter uznaniowy, a jego wysokość uzależniona jest od sytuacji materialnej pracownika. Obowiązujące przepisy nie ograniczają ani nie pozbawiają pracownika na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym do korzystania z tych świadczeń.

Pracodawca przyznając lub nie dofinansowanie do wypoczynku powinien kierować się kryteriami socjalnymi.

Przykład:

Pracownica po zasiłku macierzyńskim do 18 stycznia 2013 r. korzystała z urlopu wypoczynkowego za 2012 rok. W dniach 21 – 23 stycznia była na urlopie wypoczynkowym przysługującym za ten rok. Od 24 do 25 stycznia wykorzystała 2 dni opieki na dzieckiem, natomiast z dniem 28 stycznia rozpoczęła roczny urlop wychowawczy. Mimo tego ma prawo do tzw. „wczasów pod gruszą” z ZFŚS w 2013 roku.

Ponadto zawsze trzeba dokonać analizy regulaminu świadczeń socjalnych (czy takie świadczenie jest ujęte w regulaminie, w jakiej wysokości przysługuje, czy jest uzależnione od długości trwania urlopu, jakie kryteria socjalne należy spełnić, aby je otrzymać itd.).

Na marginesie, „wczasy pod gruszą”, których dotyczy pytanie, należy odróżnić od świadczenia urlopowego, wypłacanego na podstawie art. 2 ust. 3 i ust. 4-6 ustawy. Mimo iż oba pojęcia często są używane zamiennie, stanowią one odrębne świadczenia. Świadczenie urlopowe w odróżnieniu od „wczasów pod gruszą”, nie jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, zaś jego wypłata na zasadach określonych w ustawie, uzależniona jest wyłącznie od okresu trwania urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy, świadczenie urlopowe wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Podstawa prawna:

  • 2 pkt 1 , art. 2 ust. 3 i ust. 4-6, art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 592)

Renata Zawiślak, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych


Zobacz także:


Tagi: ZFśS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32992 )
Array ( [docId] => 32992 )