Wynagrodzenie minimalne nauczycieli akademickich

Data: 08-11-2012 r.

Fakt podpisania umów o pracę przez nauczycieli akademickich powoduje, że osoby te należy traktować jak pozostałych pracowników – z wyłączeniami wynikającymi z ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wyłączenia te jednak nie dotyczą pojęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że wynagrodzenie minimalne dla nich wzrośnie również w 2013 r.

W stosunku do wynagrodzeń nauczycieli akademickich mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy określające wynagrodzenie minimalne. Te zaś stanowią, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 80% tego wynagrodzenia – w pierwszym roku pracy.

O 100 zł, do kwoty 1.600 zł rośnie wynagrodzenie minimalne w 2013 r. Oznacza to automatycznie wzrost także bardzo wielu świadczeń pracowniczych. Są to m.in.:

  • wysokość minimalnych składek ZUS,
  • podstawa wymiaru minimalnego zasiłku chorobowego,
  • dodatki za pracę w porze nocnej,
  • kwota wolna od potrąceń.

Podstawa prawna:

  • art. 2 Kodeksu pracy,
  • art. 6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
  • art. 118 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1026)

 

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32967 )
Array ( [docId] => 32967 )

Array ( [docId] => 32967 )