Wynagrodzenie minimalne w 2014 r. – pracownik otrzyma o 55,82 zł więcej

Data: 19-11-2013 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to wynagrodzenie stanowiące dolną granicę kwoty, jaką otrzymuje pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy za wykonywaną przez miesiąc pracę. W 2014 roku kwota ta będzie wynosić 1.680 zł.

Przy założeniu że pracownik jest mieszkańcem tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czyli przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu, oraz że przysługuje mu ulga podatkowa kwoty do wypłaty wynoszą odpowiednio: 1.181,38 zł w 2013 roku oraz 1.237,20 zł w 2014 roku.

Dla pracownika z płacą minimalną, różnica w otrzymywanym wynagrodzeniu wyniesie więc 55,82 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2013 i 2014 r.

2013 r. 2014 r.
1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne
 • składka na ubezpieczenie emerytalne:
1.600,00 zł × 9,76% = 156,16 zł, 1.680,00 zł × 9,76% = 163,97 zł,
 • składka na ubezpieczenia rentowe:
1.600,00 zł × 1,5% = 24,00 zł, 1.680,00 zł × 1,5% = 25,20 zł,
 • składka na ubezpieczenie chorobowe:
1.600,00 zł × 2,45% = 39,20 zł, 1.680,00 zł × 2,45% = 41,16 zł,
 • łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne:
156,16 zł + 24,00 zł + 39,20 zł = 219,36 zł. 163,97 zł + 25,20 zł + 41,16 zł = 230,33 zł.
2. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne:
1.600,00 zł – 219,36 zł = 1.380,64 zł, 1.680,00 zł – 230,33 zł = 1.449,67 zł,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (9%):
1.380,64 zł × 9% = 124,26 zł, 1.449,67 zł × 9% = 130,47 zł,
 • część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek (7,75%):
1.380,64 zł × 7,75% = 107,00 zł. 1.449,67 zł × 7,75% = 112,35 zł,
3. Dochód pracownika Od przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, a wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:
1.600,00 zł – 219,36 zł – 111,25 zł = 1.269,39 zł; po zaokrągleniu – 1.269,00 zł. 1.680,00 zł – 230,33 zł – 111,25 zł = 1.338,42 zł; po zaokrągleniu – 1.338,00 zł.
4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych Podstawę opodatkowania mnożymy przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejszamy o ulgę podatkową i część składki zdrowotnej (7,75%); wynik zaokrąglamy do pełnych złotych:
stopa procentowa podatku
18% 18%
ulga podatkowa
46,33 zł 46,33 zł
1.269,00 zł × 18% = 228,42 zł, 228,42 zł – 46,33 zł = 182,09 zł, 182,09 zł – 107,00 zł = 75,09 zł; 1.338,00 zł × 18% = 240,84 zł, 240,84 zł – 46,33 zł = 194,51 zł, 182,09 zł – 112,35 zł = 82,16 zł;
Kwota zaliczki – po zaokrągleniu do pełnych złotych
75,00 zł. 82,00 zł
5. Wynagrodzenie netto do wypłaty Wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):
1.600,00 zł – 219,36 zł – 75,00 zł – 124,26 zł = 1.181,38 zł. 1.680,00 zł – 230,33 zł – 82,00 zł – 130,47 zł = 1.237,20 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

  ul. Solec 18 lok. U12, 00–410 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Trochimiuk

  ul. Patriotów 110, I piętro, lok. 116, 04-844 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Radca prawny Maciej Tracz

  ul. Zygmunta Krasińskiego 18 lok. 237, 01-581 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RĄPAŁA

  ul. Bartoszewicza 3 lok. 24, 00-337 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • CHMIELNIAK ADWOKACI

  ul. Gliwicka 6/2 40-079 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o.

  ul. Sienna 39 00-121 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka - Adwokat Anna Borysewicz

  ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelarii Naworska Marszałek sp.k. w Toruniu

  ul. Łubinowa 46-48 lok.8 87-100 Toruń

  Wyświetl wizytówkę
 • Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna Sp. z o.o.

  ul. Krakowska 5/23 31-062 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA RADCY PRAWNEGO CEZARY MŁOTEK

  ul. Ordona 8 05-480 Karczew

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33044 )
Array ( [docId] => 33044 )

Array ( [docId] => 33044 )