Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy płatne jak przestój

Data: 14-11-2013 r.

Pracodawca może zwolnić pracownika na wypowiedzeniu z obowiązku wykonywania pracy – bez względu na to, która ze stron złożyła wypowiedzenie. Należy jednak pamiętać, że za ten okres pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi zwolnionemu z obowiązku wykonywania pracy oblicza się jak wynagrodzenie za przestój. W praktyce bowiem pracownik doznaje przeszkód w wykonywaniu pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy. To pracodawca zdecydował o zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy, a taką sytuację wprost reguluje art. 81 § 1 Kodeksu pracy.

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w okresie wypowiedzenia może być obliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Taki sposób obliczania wynagrodzenia jest korzystniejszy dla pracownika, zatem nie ma przeszkód, aby otrzymał on wyższą płacę. Postanowienia w tej sprawie mogą wynikać z przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy lub wprost z porozumienia o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy.

 

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli natomiast taki składnik wynagrodzenia (stawka osobistego zaszeregowania) nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy w okresie wypowiedzenia to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Firma, która nie wymaga od pracownika wykonywania czynności zawodowych w okresie wypowiedzenia, nie może wypłacać mu tylko wynagrodzenia zasadniczego. Do tego musi doliczyć również inne wcześniej uzyskiwane przez podwładnego dodatki (wyrok Sądu Najwyższego z 9 maja 2012 r., sygn. akt III PK 76/1).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33043 )
Array ( [docId] => 33043 )

Array ( [docId] => 33043 )