Wynagrodzenie za dzień wolny po późno skończonej podróży służbowej

Data: 14-11-2012 r.

Pracodawca, który udziela pracownikowi dnia wolnego od pracy po późnym powrocie z delegacji powinien zapłacić za taki dzień normalne wynagrodzenie.

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem pracy pracownika lub poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy. W ryzyko związane z delegacjami należy wliczyć możliwość ich późnego zakończenia a co za tym idzie, późnego powrotu nocnego do domu. W takiej sytuacji pracodawcy często dają podwładnym dzień wolny po podróży.

Żaden przepis prawa pracy nie wskazuje, aby trzeba było za taką usprawiedliwioną nieobecność w pracy po delegacji zapłacić. W szczególności prawa do wynagrodzenia za taki dzień wolny nie przyznaje pracownikowi § 16 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, który wymienia okoliczności, w jakich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia pomimo niewykonywania pracy.

Niemniej jednak wykładnia przepisów skłania do wniosku, że za dzień wolny po delegacji pracodawca powinien pracownikowi zapłacić normalne wynagrodzenie za pracę. Podróż służbowa jest bowiem zawsze wykonywana na polecenie pracodawcy i dlatego pracownik nie powinien ponieść żadnego uszczerbku z powodu np. złej organizacji czasowej delegacji. A zatem pozbawianie pracownika prawa do wynagrodzenia za dzień wolny udzielony mu z powodu podróży służbowej w godzinach nocnych wydaje się być nieuzasadnione.

Podstawa prawna:

  • art. 775, 128, 132, 133 Kodeksu pracy,
  • § 3 pkt 5, § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32977 )
Array ( [docId] => 32977 )