Cudzoziemiec na zleceniu – czy obejmą go zmiany w 2017 roku

Data: 05-09-2016 r.

Obecnie coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców zarówno w ramach umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Przekonajmy się, czy zmiany w wynagrodzeniu minimalnym od 1 stycznia 2017 r. obejmą również tę grupę pracowników.

Cudzoziemiec wykonujący działalność osobiście na podstawie umowy zlecenia podlega wszystkim składkom, tj. składkom emerytalnej i rentowym, składce zdrowotnej, składce na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tak jak w przypadku umowy o pracę. Tak samo istotny jest sam fakt zawarcia umowy z polskim podmiotem.

Zmiany w zleceniach cudzoziemców

 

Zarówno Kodeks cywilny, jak i ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw nie wykluczają cudzoziemców z grona osób uprawnionych. Oznacza to, że cudzoziemców obejmą zmiany dotyczące wynagrodzenia minimalnego dla osób przyjmujących zlecenia lub świadczących usługi.

Artykuł 1 ust. 1 lit. a ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw – w dodanym punkcie 1b – określa dokładnie kim jest: ,,przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi”. Jest to:

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie zatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej – która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności”.

Przykład:

Zleceniodawca chciałby podpisać umowę zlecenie z obywatelem Hiszpanii, który będzie wykonywał zlecenie w Polsce. Zleceniobiorca na stałe mieszka w Hiszpanii, wobec tego traktowany będzie jako nierezydent i rozliczony 20% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zleceniobiorca, podpisując taką umowę po 1 stycznia 2017 r., musi pamiętać, że w umowie będzie musiał zawrzeć przepisy mówiące o sposobie potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, a wynagrodzenie, które będzie ustalał z tytułu wykonania wymienionej umowy musi uwzględniać kwotę minimalnej stawki godzinowej oraz liczby godzin niezbędnych do wykonania tej umowy.

Marta Brakoniecka, specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39466 )
Array ( [docId] => 39466 )