Czy postojowe przysługuje studentom?

Autor: Michał Culepa
Data: 21-05-2020 r.

PYTANIE: Mamy różne opinie w naszej organizacji co do tego czy studentom na umowach cywilnoprawnych należy się postojowe. Uprzejmie proszę o interpretację.

ODPOWIEDŹ: Studentom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych mogą przysługiwać świadczenia postojowe.

 

Zgodnie ze specustawą COVID, świadczenie postojowe przysługuje w szczególności osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło  –  jeżeli ta osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Ustawa nie różnicuje osób wykonujących umowy cywilnoprawne, wprowadzając jedynie warunek, aby osoba taka nie podlegała innemu tytułowi do  ubezpieczeń społecznych. Należy wskazać, że umowa zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług, oraz umowa agencyjna są z mocy prawa tytułem do ubezpieczeń społecznych. Natomiast w odniesieniu do studentów i uczniów – ale tylko do ukończenia 26 lat  ustawa systemowa stanowi, że nie podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są zatrudnieni na podstawie tych umów. Nie ma więc braku tytułu do ubezpieczenia jako takiego, a jedynie brak obowiązku ubezpieczenia. Ponadto należy wskazać, że świadczeniem postojowym objęci są także wykonawcy umów o dzieło, które w ogóle nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych (chyba, że są wykonywane na rzecz pracodawcy, przez zatrudnionych pracowników). A zatem, należy uznać, że studentom wykonującym umowy zlecenia także przysługuje świadczenie postojowe o ile spełnią warunki wskazane w specustawie COVID.

Podstawa prawna:

art. 15zq ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),

art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).

Michał Culepa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41169 )
Array ( [docId] => 41169 )