Dyżurowanie zleceniobiorcy a minimalna stawka godzinowa

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 07-07-2017 r.

Od początku 2017 r. w stosunku  do umów zlecenia i do umów o świadczenie usług objętych ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podmiot zatrudniający musi m.in. zapewnić zleceniobiorcy miesięczne wynagrodzenie, które po przeliczeniu zagwarantuje mu stawkę godzinową nie niższą niż 13 zł.

Przepis art. 8a ust. 1 ustawy jasno stanowi, że wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż kwota minimalnej stawki godzinowej przewidzianej na dany rok.

Zatrudniamy na umowę zlecenia osoby, którym przysługują dwie stawki wynagrodzenia:

  • 7,91 zł brutto za każdą godzinę pełnienia dyżuru w domu („pod telefonem”),
  • 16,22 zł brutto za każdą godzinę pełnienia dyżuru stacjonarnego (w zakładzie pracy) oraz za każdą godzinę pracy (po wezwaniu przez zleceniodawcę) polegającej na zabezpieczeniu imprez masowych, kierowaniu pojazdem w zespole transportowym czy realizowaniu świadczeń zdrowotnych jako ratownik.

Czy w opisanej sytuacji, należy uzupełniać wynagrodzenie do wysokości minimalnej stawki godzinowej w przypadku zleceniobiorcy, który otrzymał w danym miesiącu zapłatę za zlecenie w przeliczeniu na jedną godzinę pracy niższą od 13 zł brutto?

Stawka minimalna w wysokości co najmniej 13 zł brutto przysługuje za godzinę wykonywania zlecenia. Skoro w analizowanym przypadku realizacja umowy polega nie tylko na świadczeniu umówionych prac, ale także na dyżurowaniu, to należy uznać, iż wynagrodzenie wypłacane zatrudnionemu w przeliczeniu na godzinę nie może być niższe od 13 zł. Jeśli zejdzie poniżej tego poziomu, konieczne byłoby wypłacenie stosownego wyrównania.

Jak wynika z treści zapytania, strony umowy zlecenia są umówieni nie tylko na realizowanie określonych zadań, ale także na pozostawanie w gotowości do ich wykonywania. W takim razie, w mojej opinii,  zleceniobiorca jest uprawniony do 13 zł brutto za każdą godzinę poświęconą realizacji zlecenia.

 

W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje zatrudnionemu minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem gwarantowanej ustawowo stawki.

Mariusz Pigulski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40555 )
Array ( [docId] => 40555 )