Błędne oświadczenia zleceniobiorców – rozlicz się z ZUS

Data: 11-04-2017 r.

Jeśli w wyniku np. kontroli ZUS okaże się, że zleceniobiorca zamiast zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego powinien być zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń – Płatnik powinien dokonać korekty zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń poprzez wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zarejestrowanie go do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa zlecenie jest umową, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonania czynności objętych umową. Przed podpisaniem każdej umowy zleceniobiorca składa oświadczenie w celu ustalenia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, w którym podaje:

 1. dane identyfikacyjne/osobowe,
 2. informacje, czy jest pracownikiem zatrudnionym w innym zakładzie pracy, a otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest: niższe, równe bądź wyższe w stosunku do  wynagrodzenia minimalnego za pracę,
 3. informacje o przebywaniu bądź nie na urlopie bezpłatnym,
 4. informacje o innych umowach zlecenia wraz z informacją o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia – mniejszego, równego czy też wyższego od  wynagrodzenia minimalnego za pracę,
 5. informacje o posiadaniu/nieposiadaniu statutu ucznia, studenta,
 6. informacje o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 7. informacje o ustalonym prawie do emerytury.

Na podstawie danych zawartych w powyższym oświadczeniu zleceniobiorca dokonuje właściwego zgłoszenia bądź nie (np. w przypadku uczniów, studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia) zleceniobiorcy do ubezpieczeń.

Niestety zdarzają się sytuacje (często dopiero w wyniku kontroli ZUS), iż – w odniesieniu do danego zleceniobiorcy – dokonano błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Dane podane w oświadczeniu okazały się błędne, co miało istotny wpływ na dalsze rozliczenia z ZUS.

Zasadniczo osoba, która podpisuje umowę zlecenie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo, a chorobowemu dobrowolnie, gdy nie posiada innych tytułów ubezpieczeń. Obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli jednak osoba taka posiada np.: umowę o pracę, inną umowę zlecenie, prowadzi działalność gospodarczą – inne będą zasady podlegania ubezpieczeniom i przyszłe rozliczenia z ZUS.

W momencie uzyskania informacji, iż w odniesieniu do danej osoby błędnie dokonano zgłoszenia do ubezpieczeń oraz miesięcznych rozliczeń – zleceniodawca (jako płatnik składek)  zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych korekt. Jeśli w ich wyniku dojdzie do niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – płatnik zobowiązany jest pokryć te różnice wraz z ustawowymi odsetkami od zaległości podatkowych i składkowych, zarówno te po stronie zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Zleceniodawca nie może się uchybić od zapłacenia części składek należącej do zleceniobiorcy – może jedynie dochodzić od niego zwrotu już opłaconych składek. Zleceniobiorca jednak nie musi tych składek zwrócić, wówczas jedyną drogą do ich uzyskania jest postępowanie sądowe.

Marta Brakoniecka, specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40226 )
Array ( [docId] => 40226 )

Array ( [docId] => 40226 )