Błędne oświadczenia zleceniobiorców – rozlicz się z ZUS

Data: 11-04-2017 r.

Jeśli w wyniku np. kontroli ZUS okaże się, że zleceniobiorca zamiast zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego powinien być zgłoszony do wszystkich ubezpieczeń – Płatnik powinien dokonać korekty zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń poprzez wyrejestrowanie ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego i ponowne zarejestrowanie go do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa zlecenie jest umową, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do starannego wykonania czynności objętych umową. Przed podpisaniem każdej umowy zleceniobiorca składa oświadczenie w celu ustalenia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, w którym podaje:

  1. dane identyfikacyjne/osobowe,
  2. informacje, czy jest pracownikiem zatrudnionym w innym zakładzie pracy, a otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest: niższe, równe bądź wyższe w stosunku do  wynagrodzenia minimalnego za pracę,
  3. informacje o przebywaniu bądź nie na urlopie bezpłatnym,
  4. informacje o innych umowach zlecenia wraz z informacją o wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia – mniejszego, równego czy też wyższego od  wynagrodzenia minimalnego za pracę,
  5. informacje o posiadaniu/nieposiadaniu statutu ucznia, studenta,
  6. informacje o prowadzeniu/nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  7. informacje o ustalonym prawie do emerytury.

Na podstawie danych zawartych w powyższym oświadczeniu zleceniobiorca dokonuje właściwego zgłoszenia bądź nie (np. w przypadku uczniów, studentów do ukończenia przez nich 26. roku życia) zleceniobiorcy do ubezpieczeń.

Niestety zdarzają się sytuacje (często dopiero w wyniku kontroli ZUS), iż – w odniesieniu do danego zleceniobiorcy – dokonano błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Dane podane w oświadczeniu okazały się błędne, co miało istotny wpływ na dalsze rozliczenia z ZUS.

Zasadniczo osoba, która podpisuje umowę zlecenie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo, a chorobowemu dobrowolnie, gdy nie posiada innych tytułów ubezpieczeń. Obowiązkowo podlega także ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli jednak osoba taka posiada np.: umowę o pracę, inną umowę zlecenie, prowadzi działalność gospodarczą – inne będą zasady podlegania ubezpieczeniom i przyszłe rozliczenia z ZUS.

W momencie uzyskania informacji, iż w odniesieniu do danej osoby błędnie dokonano zgłoszenia do ubezpieczeń oraz miesięcznych rozliczeń – zleceniodawca (jako płatnik składek)  zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych korekt. Jeśli w ich wyniku dojdzie do niedopłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – płatnik zobowiązany jest pokryć te różnice wraz z ustawowymi odsetkami od zaległości podatkowych i składkowych, zarówno te po stronie zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Zleceniodawca nie może się uchybić od zapłacenia części składek należącej do zleceniobiorcy – może jedynie dochodzić od niego zwrotu już opłaconych składek. Zleceniobiorca jednak nie musi tych składek zwrócić, wówczas jedyną drogą do ich uzyskania jest postępowanie sądowe.

Marta Brakoniecka, specjalista w zakresie kadr i płac, praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40226 )
Array ( [docId] => 40226 )