Inspektor nadzoru robót budowlanych też pracuje na wysokości

Data: 26-09-2013 r.

Inspektor nadzoru robót budowlanych w zakresie swoich obowiązków może mieć m.in. pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami z uwzględnieniem ich zgodności z projektem i prawidłowej jakości wykonywanych robót. W związku z tym musi posiadać badania lekarskie zezwalające na pracę na wysokości powyżej 3 metrów.

Inspektor nadzoru robót budowlanych w zakresie swoich obowiązków może mieć m.in.: przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków, komisyjne wprowadzenie wykonawcy na budowę, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami z uwzględnieniem ich zgodności z projektem i prawidłowej jakości wykonywanych robót, nadzór nad zgodnością obmiarów ze stanem faktycznym, komisyjny odbiór robót itd.

Zatem będzie np. musiał wejść na strop i sprawdzić prawidłowość – zgodność z projektem ułożonego zbrojenia, będzie więc pracował na wysokości. W związku z tym, zarówno dla zdrowia i bezpieczeństwa samego pracownika, jak i innych osób powinien mieć aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające m. in. brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

 

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają m in. osoby przyjmowane do pracy. W terminach określonych w zaświadczeniu lekarskim pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Badanie profilaktyczne lekarz przeprowadza na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie takie powinno zawierać m. in.:

 • określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona;
 • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych (np. praca na wysokości).

  Pracownik, który może pracować na wysokości powyżej 3 m, oprócz badania ogólnego, w czasie badań profilaktycznych, poddawany jest także badaniom neurologicznym, okulistycznym, otolaryngologicznym. Wady wzroku wymagające stałego noszenia szkieł korekcyjnych stanowią przeciwwskazanie do zatrudnienia na takim stanowisku (nie dotyczy soczewek kontaktowych).

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 24256 )
  Array ( [docId] => 24256 )