Zleceniobiorcy nie muszą przeprowadzać badań lekarskich

Data: 20-09-2013 r.

Pracownicze badania lekarskie służą przede wszystkim niedopuszczeniu do pracy osób, które nie powinny jej wykonywać ze względu na stan zdrowia, bo mogą zagrozić sobie lub innym. Obowiązek przeprowadzenia pracowniczych badań lekarskich jest określony przepisami prawa.


O konieczności przeprowadzania badań lekarskich pracowników informują:
  • rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.),
  • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r., nr 125, poz. 1317 ze zm.),
  • art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: Kodeks pracy).

Badania lekarskie przeprowadzane są u osób, które są zatrudnione na podstawie:
1) umowy o pracę:
2) wyboru;
3) mianowania;
4) powołania;
5) spółdzielczej umowy o pracę
(art. 2 Kodeksu pracy).

Nie ma obowiązku przeprowadzania badań lekarskich u osób, które świadczą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Obowiązek taki nie istnieje także w razie zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy o pracę, bezpośrednio po poprzedniej, jeżeli warunki pracy nie uległy zmianie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24255 )
Array ( [docId] => 24255 )