Dobrze sporządzony formularz analizy stanu bhp ułatwi pracę

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 20-10-2013 r.

Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp to jedno z poważniejszych zadań służby bhp. Dobrze przygotowany formularz analizy stanu bhp w znaczącym stopniu może ten obowiązek ułatwić.

Aby ułatwić sobie opracowanie kompleksowej oceny stanu bhp w zakładzie, warto opracować dla własnych potrzeb formularz z tematami – pytaniami obejmującymi wszystkie te zagadnienia, które dotyczą bhp. Następnie należy każdy z tematów ocenić, opisując stwierdzone nieprawidłowości czy niezgodności z przepisami.

Działania naprawcze

W formularzu powinna znaleźć się również rubryka z propozycjami koniecznych działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa. Dobrze opracowany dokument wystarczy na wiele lat, a wypełniany corocznie będzie przeglądem tego, co w zakładzie już zrobiono i co wymaga zrealizowania dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa pracy. Dzięki niemu łatwo będzie stwierdzić, które działania okazały się nieskuteczne i nie przyniosły spodziewanych wyników.

Przy zatwierdzonych do wdrożenia działaniach naprawczych i prewencyjnych należy określić terminy oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. Rolą służby bhp będzie nadzorowanie realizacji zaplanowanych działań, a także samodzielne wykonanie niektórych z nich.

Protokoły

Do przeprowadzenia analizy stanu bhp należy wykorzystać wszystkie materiały opracowane w ciągu roku, a w szczególności: wyniki pomiarów środowiska pracy, protokoły z kontroli, protokoły powypadkowe, protokoły ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awarii, uwagi i wnioski pracowników, problemy osób nadzoru itp.

Zapisy i informacje zawarte w tych dokumentach będą podstawą do opracowania wniosków z analizy, pokażą, co, gdzie i kiedy należy poprawić. Żeby uniknąć przeszukiwania dokumentów potrzebnych do sporządzenia analizy w krótkim okresie, np. wymuszonym nakazem czy terminem określonym przez pracodawcę, warto w ciągu roku odnotowywać te tematy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w analizie rocznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24284 )
Array ( [docId] => 24284 )